Gebeurtenis

Vooronderzoek Zwaarveld

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1081183
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081183

Beschrijving

Landschappelijk bodemonderzoek: Er werden 8 van de 15 in het programma van maatregelen van de archeologienota vooropgestelde boringen uitgevoerd. Dit gebeurde met een Edelmanboor met boorkopdiameter 7 cm.

Verkennend archeologisch booronderzoek: 27 verkennende archeologische boringen werden uitgezet in een gelijkbenig verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m met een Edelmanboor met een boorkopdiameter van 15 cm. Van deze boringen werden er 8 bemonsterd en nat gezeefd op 1 mm. Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen doorslaggevende archeologische indicatoren op. 

Proefsleuvenonderzoek: Er werden in totaal 7 sleuven voorzien in het PvM van de archeologienota, waarvan 5 noordwest-zuidoost en 2 
noordoost-zuidwest georiënteerd. De sleuven werden in twee fases uitgevoerd. Het complete onderzoeksgebied kwam overeen met 5922m². Hiervan werd 562m² middels proefsleuven onderzocht, goed voor 9,49% van het totale onderzoeksgebied.

Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: LEGRAND P. & VANHOUTTE C., 2023, Nota Verslag van resultaten Landschappelijk booronderzoek Hamme - Zwaarveld (prov. Oost-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting: Rapport Landschappelijk bodemonderzoek

Bron: MESTDAGH B., 2023, Nota Verslag van resultaten Verkennend booronderzoek Hamme - Zwaarveld (prov. Oost-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting: Rapport Verkennend archeologisch booronderzoek

Bron: VAN RENSBERGEN J. & VANHOUTTE C., 2023, Nota Verslag van resultaten Proefsleuvenonderzoek Hamme - Zwaarveld (prov. Oost-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting: Rapport Proefsleuvenonderzoek


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zwaarveld 11H (Hamme)
Er werd een landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit leverde geen archeologisch relevante vondsten of sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Zwaarveld [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081183 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.