Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Karel Uytroevenlaan 1-7

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081209
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081209

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden 9 boringen geplaatst. Binnen het plangebied is een boorgrid van 30 x 30 m gehanteerd. Van de 9 boringen was één boring onuitvoerbaar.

Er werden vier proefsleuven aangelegd. In totaal werd er 544 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek en kijkvensters. Dit komt overeen met 10,5% van de totale oppervlakte van het plangebied (ca. 5.164 m²). De mindere dekking (2%) is voornamelijk te wijten aan de aanwezige bestaande putten ter hoogte van de voormalige bebouwing, waar de bodem reeds diepgaand verstoord was voorafgaand het proefsleuvenonderzoek. 

 

Auteurs: Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J., VAN BAAL M. & VERRIJCKT J. 2023: Nota landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek Zoersel, Karel Uytroevenlaan 1-7: Verslag van Resultaten. Verrijckt Rapport 1318.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Karel Uytroevenlaan 1-7 (Zoersel)
Naar aanleiding van de realisatie van een appartementsgebouw met ondergrondse parkeergarage, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werd slechts één archeologisch relevante paalkuil aangetroffen, welke niet in relatie stond tot andere archeologische sporen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Karel Uytroevenlaan 1-7 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081209 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.