Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kasteelstraat Fase 2

in-situbehoud, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081214
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081214

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden 7 boringen uitgevoerd. De boringen liggen verspreid over het projectgebied in een verspringend driehoeksgrid met interval van ca. 30m.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden acht lineaire werkputten aangelegd met een dekking van 1456 m2; goed voor een dekkingsgraad van 15 % t.a.v. de totale projectoppervlakte (9421 m2). Bovendien werd een extra werkput van 426 m2 uitgegraven.

Auteurs: Van De Velde, Sander
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: VAN DE VELDE S., VERGAUWE R. & POLFLIET B. 2023: Verslag van resultaten, landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuvenonderzoek (2023C442; 2023C463). Avelgem - Kasteelstraat Fase 2, Ruben Willaert NV, Sint-Michiels-Brugge.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kasteelstraat Fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081214 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.