Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Sint-Amandsesteenweg

landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081305
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081305

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden vier boringen geplaatst binnen het plangebied.

Voor het verkennend archeologisch booronderzoek zijn 44 boringen geplaatst binnen het plangebied, de resolutie bedroeg 10 bij 12 m.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden 6 werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van 680 m². De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvat 5042 m², waardoor 13,5 % onderzocht werd.

Auteurs: Note, Kirsten
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: NOTE K., DEWAELE L. & PERDAEN Y. 2023: Nota Bornem, Sint-Amandsesteenweg. Deel 1: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 2535.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Amandsesteenweg (Bornem)
Naar aanleiding van de aanleg van nieuwe riolering, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden geen vuursteenartefactensites aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd slechts één soort spoor aangetroffen, met name greppels.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Sint-Amandsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081305 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.