Gebeurtenis

Vooronderzoek Vlasakker & Lange Munte

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk bodemonderzoek
ID
1081345
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081345

Beschrijving

Ten zuiden van de Kortrijkse stadskern zijn natuurinrichtingswerken in 2 grote deelgebieden: Vlasakker (5 ha.) en Lange Munte (1,8 ha.) aanleiding voor een archeologisch vooronderzoek. Dat kan worden opgesplitst in landschappelijk booronderzoek in beide gebieden, verkennend archeologisch booronderzoek in Lange Munte en proefsleuvenonderzoek in Lange Munte. Er werd geen site aangetroffen.

Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN EYNDE M. 2023: Nota Ecologisch stadspark Vlasakker te Kortrijk (West-Vlaanderen), ADEDE Archeologisch Rapport 929, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Etienne Sabbelaan (Kortrijk)
Het verkennend booronderzoek leverde geen aanwijzingen op voor een artefactensite. Het proefsleuvenonderzoek leverde 17 sporen op, waarvan enkele archeologisch relevant zijn. Er was echter geen aanleiding voor opgraving.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Vlasakker & Lange Munte [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081345 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.