Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Steenweg op Sevendonk

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081378
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081378

Beschrijving

Fase 1A van het projectgebied is onderzocht d.m.v. landschappelijke boringen, zeven proefsleuven en drie kijkvensters. Hierbij werd 13 % van het onderzoeksgebied onderzocht.

Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: BOUCKAERT K., VAN EYCK B., VAN BAAL M. & VERRIJCKT J. 2022: Oud-Turnhout, Steenweg op Sevendonk (fase 1A), Rapport nr. 1176, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Steenweg op Sevendonk 69 (Oud-Turnhout)
Het proefsleuvenonderzoek leverde 34 relevante archeologische sporen op. Het gaat daarbij om zowel bewoningssporen als sporen van begraving (grafmonumenten). De perceelsgreppels zijn in de post-middeleeuwse periode te situeren, de paalkuilen zijn wellicht in de metaaltijden te plaatsen en de grafcirkels zijn vermoedelijk uit de ijzertijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Steenweg op Sevendonk [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081378 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.