Gebeurtenis

Waarderend booronderzoek Oud-Broek

waarderend archeologisch booronderzoek
ID
1081427
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081427

Beschrijving

Tijdens een voorafgaand proefsleuvenonderzoek bleek de bodem in het zuiden van het onderzoeksgebied nog relatief intact te zijn. In die zone werden 19 waarderende archeologische boringen gezet in een grid van 5 bij 6 m.

Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: HAZEN P. 2023: Nota. Stabroek, Oud Broek, Ravenhof, BAAC Vlaanderen Rapport 2570, Evergem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Proefsleuvenonderzoek Oud-Broek

A.C.Swinnesstraat 63 (Stabroek)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

A.C.Swinnesstraat 63 (Stabroek)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek en waarderend archeologisch booronderzoek kwamen geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aan het licht. Wel is hier een begraven venige laag bewaard, die vermoedelijk uit het laatglaciaal dateert.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Waarderend booronderzoek Oud-Broek [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081427 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.