Gebeurtenis

Vooronderzoek Beekstraat

landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081431
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081431

Beschrijving

Zeven landschappelijke boringen werden uitgevoerd op 25/07/2023. Dit onderzoek leidde rechtstreeks tot een proefsleuvenonderzoek. Er werd geen voldoende intacte bodemopbouw geregistreerd ifv steentijdartefactensites.

Op 01/08/2023 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd middels vier proefsleuven en twee kijkvensters. Hierbij werd 12,18% van het onderzoeksgebied onderzocht. Er werden slechts enkele sporen aangetroffen (greppel, (paal)kuilen). De bewaringstoestand is matig tot slecht te noemen. Overige sporen waren natuurlijk van aard of recent van datering. Een groot deel van het terrein was vrij van sporen. Gezien de lage sporendensiteit, het ontbreken van dateerbare contexten en de slechte bodembewaring werd vervolgonderzoek niet geadviseerd.

Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: ENGELS L. & VAN ROY J., 2023, Nota: Het archeologisch onderzoek aan de Beekstraat te Lokeren, Tienen.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Welputstraat 30 (Lokeren)
Dit terrein werd middels landschappelijke boringen en proefsleuven onderzocht. Er werd slechts een beperkt aantal sporen aangetroffen (ploegsporen, (paal)kuilen en greppels). De sporen kenden een matig tot slechte bewaring. De archeologische waarde van het terrein is beperkt. Het terrein werd vrijgegeven voor de verkavelingswerken.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Beekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081431 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.