Gebeurtenis

Vooronderzoek Turnhout ter hoogte van Pastoorsven

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1081434
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081434

Beschrijving

Er werden 59 verkennende archeologische boringen uitgevoerd (van vooropgestelde 60). Dit resulteerde in 136 zeefstalen. Het zeefstalenonderzoek leidde tot slechts één lithisch artefact (afkomstig uit boring 47). Het gaat om een kleine chip uit silex met een grootte van ca. 5,2 mm x 7,3 mm. Het verder steentijdpotentieel werd laag geacht.

Een proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd middels vijf proefsleuven, twee kijkvensters en één dwarssleuf. In totaal werd 866 m2 gesleufd van de totaaloppervlakte van 7277 m2. Dit komt neer op 12% dekking. Het archeologisch vlak werd aangetroffen op een diepte tussen ca. 0,50 m en 0,70 m onder maaiveld. Er werden slechts twee relevante sporen geregistreerd met eerder beperkte archeologische waarde.

Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: PELSMAEKERS S., MILIS S. & BROECKMANS D., 2023, Nota Ter hoogte van het vennengebied Pastoorsven (zone D) te Turnhout. ABO Archeologische Rapporten 1985, Aartselaar.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kampheidelaan (Turnhout)
Er werden 59 verkennende archeologische boringen en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden slechts twee relevante sporen geregistreerd met eerder beperkte archeologische waarde.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Turnhout ter hoogte van Pastoorsven [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081434 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.