Gebeurtenis

Vooronderzoek Hoeven 2

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081435
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081435

Beschrijving

Er werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd middels 21 sleuven (goed voor 2024 m2 van 25.511 m2). Perceel 227E was ten tijde van het proefsleuvenonderzoek bebost met een jong opschietend bos, dat niet gekapt is. Dit bos zal niet gekapt worden indien de vergunning
niet verkregen wordt. Hierdoor werd het ook niet onderzocht middels proefsleuvenonderzoek.

Er werden 255 sporen geregistreerd. De archeologisch relevante sporen situeren zich voornamelijk in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied.

Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A., BECKERS C. & REUSENS R., 2022, Vooronderzoek aan Hoeven 2 te Vosselaar. Archeologienota, LAReS-rapport 418, Halle-Zoersel
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoeven 2 (Vosselaar)
De belangrijkste sporen bestaan uit kuilen en paalkuilen (nederzettingssporen). Ze sluiten aan bij de nederzettingssporen uit de vroege en late middeleeuwen die werden aangetroffen bij de opgraving ten noordwesten van het onderzoeksgebied aan de Roggestraat.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Hoeven 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081435 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.