Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Condédreef fase 1

zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1081443
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081443

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande realisatie van een nieuw OCMW-gebouw (rusthuis) langsheen de Condédreef werd een archeologisch traject, voor fase 1 van de geplande werken, doorlopen bestaande uit een bureaustudie, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en opgraving.

Wegens de kleine oppervlakte (2523m2) van de advieszone werd beslist om de opgraving uit te voeren in 1 werkput, om zo maximaal het overzicht te bewaren.

Auteurs: Polfliet, Bruno
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: POLFLIET B. & SLABBINCK F. 2023: Condédreef (fase 1) (Kortrijk, West-Vlaanderen). Rapportering opgraving. Deel 2: verslag van resultaten van de opgraving. Eindrapport, Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Condédreef 16 (Kortrijk)
De opgraving bevestigt de aanwezigheid van een Romeins brandrestengraf en brengt meer duidelijkheid omtrent de dateringen van de houtskoolrijke kuilen. De houtskoolrijke kuilen kunnen opgedeeld worden in een kuil uit de midden-bronstijd, een ongedateerde kuil en een NW-ZO georiënteerde rij van 3 kuilen uit de nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Condédreef fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081443 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.