Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Beverlostraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1081444
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081444

Beschrijving

Voor het verkennend archeologisch booronderzoek werden 10 boringen geplaatst volgens een verspringend driehoeksgrid van 12x10 m.

Er werd in totaal ca. 229 m2 onderzocht door middel van drie proefsleuven. De sleuven werden aangevuld met een kijkvenster. Er werd ca. 11,1 % onderzocht van de geplande werken (2067 m2). Wanneer de zones met de te behouden structuren in rekening gebracht word, werd er ca. 15,5 % onderzocht van de geplande werken (1469 m2).

Auteurs: Belis, Brent
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: BELIS B. & VENNEKENS W. 2023: Beverlostraat, Leopoldsburg. Een Nota. VEC Nota 1101.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beverlostraat 1 (Leopoldsburg)
Naar aanleiding van de uitbreiding van een zorginstelling met nieuwbouw, werd er een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De verwachting voor artefactensites is zeer laag en er werden geen archeologische sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Beverlostraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081444 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.