Gebeurtenis

Opgraving Scharent

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1081454
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081454

Beschrijving

25 – 28 april 2022 (veldwerk fase 1)
14 april 2023 (veldwerk fase 2)

Bij de start van fase 2 was binnen het projectgebied een tijdelijke weg voor werfverkeer aangelegd. Hierdoor was het niet mogelijk om de volledige zone van fase 2 op te graven. Er werden verschillende werkputten (WP 6, 7 en 9) rondom de verharding aangelegd op een veilige afstand van de al aangelegde huisaansluitingen. De zone van de wegenis kon aldus niet onderzocht worden, maar het archeologische vlak is in deze zone met grote zekerheid verstoord door de al uitgevoerde werkzaamheden, waardoor er in deze zone geen archeologisch relevante waarden meer aanwezig zijn.

Ten oosten van de vijver stonden bomen die gepland waren te behouden. Omwille van de slechte staat van de bomen werden deze toch verwijderd na de opgraving van fase 1. In de tweede fase werd er bijgevolg een bijkomende werkput aangelegd (WP8) ter hoogte van de zone waar de bomen stonden.

Auteurs: Engels, Leslie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: ENGELS L. 2023: Eindverslag: De archeologische opgraving aan de Scharent te Haacht, Archeo-rapport 568, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Loofweg (Haacht)
Naar aanleiding van een verkaveling vond een archeologische opgraving plaats.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Scharent [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081454 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.