Gebeurtenis

Vooronderzoek Hogenakkerstraat 177

landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081520
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081520

Beschrijving

Een landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd middels vijf boringen. Sporenpotentieel bleef gelden, steentijdpotentieel werd bijgesteld naar laag. Vervolgens werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (486,5 m2 = 13,5 % van de totale onderzoekszone van 3606 m2).

Er werden vier werkputten aangelegd, nl. drie proefsleuven en één kijkvenster. Er werden 40 sporen geregistreerd: één depressie, één gracht, vier greppels, vier kuilen, twintig spitsporen, vier natuurlijke sporen en zes verstoringen of verstoorde zones.

Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DUPRE K. & KENNIS J., 2023, Nota Elversele (Temse) - Hogenakkerstraat 177, Rapporten All-Archeo bv 1802, Bornem
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hogenakkerstraat 177 (Temse)
Er werden vier werkputten aangelegd, nl. drie proefsleuven en één kijkvenster. Er werden 40 sporen geregistreerd: één depressie, één walgracht, vier greppels, vier kuilen, twintig spitsporen, vier natuurlijke sporen en zes verstoringen of verstoorde zones. Het betreft sporen van landindeling en landbewerking uit de late middeleeuwen tot nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Hogenakkerstraat 177 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081520 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.