Gebeurtenis

Archeologische opgraving Sint-Katelijnestraat 38-40

materiaalstudie, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1081844
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081844

Beschrijving

Naar aanleiding van het optrekken van een nieuw appartementsgebouw aan de Sint-Katelijnestraat 38/40 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

In vier zones van het projectgebied moest een opgraving plaatsvinden. Hier werden de aanwezige archeologische resten bedreigd door de geplande werken. Het vooronderzoek met ingreep in de bodem had reeds een groot aantal keldermuren en -vloeren, en ophogingslagen aan het licht gebracht. Deze bleken voornamelijk gerelateerd aan het zogenaamde huis Pen en oudere bewoningslagen, waarbij er een groot potentieel tot kennisvermeerdering werd vastgesteld.
De totale oppervlakte van de opgraving bedroeg 148,15m2. Dit omvatte circa 39% van het projectgebied. Zone 1, 2 en 4 werden aangelegd tot op de verstoringsdiepte in functie van de specifieke werken. Hier moesten maatregelen worden beschreven voor de bescherming van dieperliggende archeologische resten. De ingreep in zone 3 was dermate groot, dat het volledige bodemarchief bedreigd werd en zodoende volledig moest worden opgegraven.

Auteurs: Coenaerts, Jan; Pype, Pedro
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: Pype P. & Coenaerts J. 2023: Bouwen, wonen en werken nabij de Melaan. Archeologische opgraving langs de Sint-Katelijnestraat te Mechelen (Prov. Antwerpen), ABO archeologische rapporten 1513, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Katelijnestraat 38-40 (Mechelen)
Het archeologische onderzoek leverde interessante informatie op met betrekking tot de inname en het bouwrijp maken van het terrein ten noordoosten van de Sint-Katelijnestraat en ten zuidwesten van de Melaan vanaf de late middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische opgraving Sint-Katelijnestraat 38-40 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081844 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.