Gebeurtenis

Vooronderzoek Olmenlaan

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek
ID
1081865
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081865

Beschrijving

Er werden eerst 13 landschappelijke boringen uitgevoerd. Er werd bepaald dat de kans op steentijdartefactensites als laag kon ingeschat worden op basis hiervan. Een proefsleuvenonderzoek werd nog noodzakelijk geacht.

Er werd middels acht proefsleuven en drie kijkvensters in totaal 973 m2 onderzocht, dit is 11,5% van de totale oppervlakte. Enkele zones waren ontoegankelijk (gasleiding, verharde zone voor keten).

Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: CLEDA B., BOUCKAERT K. & VERRIJCKT J., 2023. Nota landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek Zele, Olmenlaan. Rapport Nr. 1403, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Olmenlaan 3 (Zele)
Er werden enkele greppels, kuilen, landbouwsporen (postmiddeleeuws, 18de-eeuws) en recente verstoringen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Olmenlaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081865 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.