Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Sint-Trudostraat

anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1081960
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081960

Beschrijving

Het projectgebied ligt in een zone die gekenmerkt is door een lage densiteit aan bebouwing in het verleden. Daarom wordt bijzondere aandacht verleend aan de landschappelijke opbouw en het landgebruik in en rond het gebied.

In het projectgebied werden twee sleuven vlakdekkend afgegraven. Sleuf 1 meet 976 m2 en is tussen 30 en 40 cm diep gegraven. Sleuf 2 meet 3.672 m2 en is tussen 30 en 60 cm diep gegraven. Tussen beide vindplaatsen werd een 8 m brede sleuf gegraven. Deze sleuf, tijdens de opgraving om praktische redenen iets breder gegraven dan gepland, liet toe na te gaan of er een link bestaat tussen beide vindplaatsen. Daarenboven bood deze sleuf een bodemprofiel over de volledige lengte van de vindplaatsen aan te leggen in noord-zuidelijke richting.

Auteurs: Verwerft, Dieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raakvlak

Bronnen

Bron: VERWERFT D. e.a. 2023: 2018 Sint-Trudostraat, Assebroek (Brugge): Eindverslag naar de aanleiding van de archeologische opgraving, Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Trudostraat (Brugge)
Tijdens het onderzoek zijn drie vindplaatsen ontdekt: aardewerkvondsten uit de ijzertijd in een dassenburcht, een Romeins grafveld uit de 2de helft van de 2de eeuw tot het 1ste kwart van de 3de eeuw en de middeleeuwse inrichting van een landbouwgebied.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek Sint-Trudostraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081960 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.