Gebeurtenis

Opgraving Zillebeek

radiokoolstofdatering, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, bureauonderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, archeologische opgravingen
ID
1082037
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082037

Beschrijving

De aanleiding van het archeologische onderzoek is de realisatie van een nieuwbouwproject met een meergezinswoning en bijhorende infrastructuur waaronder wegenis, onderkeldering en private en gemeenschappelijke groenzones. In de opgravingsput werd één archeologisch vlak aangelegd. De totaaloppervlakte van de opgegraven zone bedraagt ca. 2673,5 m2.

Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DE BRANT R. & VAN DEN DORPEL A. 2023: Archeologische opgraving te Beveren - Zillebeek (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen), Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Kromstraat

Kromstraat (Beveren)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kromstraat (Beveren)
De belangrijkste sporen op de site zijn te dateren in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Zillebeek [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082037 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.