Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Scheldekaaien

controle van werken, houtonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen
ID
1082203
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082203

Beschrijving

Archeologisch onderzoek vond plaats ter hoogte van drie onderzoekszones aan de Scheldekaaien te Antwerpen: ter hoogte van de Tavernierkaai (zone Loodswezen), de Van Meterenkaai (zone Waaslandtunnel) en de Orteliuskaai (zone TS8). De werken kaderden in een groot project van de stabilisatie en heraanleg van de Scheldekaaien. Het project lag grotendeels in de archeologische zone van de historische binnenstad van Antwerpen.

Onderzoekszone Loodswezen werd opgegraven tussen januari en september 2019. De werfbegeleiding volgde de geplande werken en verliep in vijf fasen: (1) het uitgraven van het plangebied tot circa + 5 m TAW, waarbij meteen werd gestoten op een eerste deel van de 16de-eeuwse stadsmuur, (2) het plaatsen van een nieuwe keermuur, verwijderen van de huidige keermuur en bouwen van de diepwand, (3) het uitgraven van een sleuf langs beide zijden van de diepwand, (4) het uitgraven van de ontlastingsholte en (5) het verder uitgraven van de ontlastingsholte. Er werd één werkput aangelegd voor een totale oppervlakte van 740 m2. Er werden monsters van baksteen en mortel, natuursteen, een tegel en twee houtmonsters ingezameld voor verder onderzoek.

Onderzoekszone Waaslandtunnel werd opgegraven op 4 mei 2020 en op 30 juli 2020. Er werden twee werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van 351 m2. Wegens de aanpassing van de uitvoeringswijze van de geplande werken werd een gedeelte van de initiële zone niet verder archeologisch begeleid. Er kon geen archeologische site afgebakend worden binnen deze onderzoekszone.

Het onderzoek van zone TS 8 werd uitgevoerd op 6 februari 2019 en verder in vier fasen van februari tot november 2020. Er werd één werkput aangelegd voor een totale oppervlakte van 568 m2. In regel werd de opgraving in de vorm van een werfbegeleiding uitgevoerd zoals voorgesteld in de aangegeven methodologie. Enkele afwijkingen vonden plaats in de fasering.

Auteurs: Cornelis, Lina; Terryn, Ben
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: Cornelis L. & Terryn B. 2023: Eindverslag Opgraving Antwerpen Scheldekaaien, BAAC Vlaanderen Rapport 2379, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan

Werfbegeleiding Van Meterenkaai 1-3

Van Meterenkaai 1-3 (Antwerpen)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Orteliuskaai, Tavernierkaai, Van Meterenkaai (Antwerpen)
Bij archeologisch onderzoek aan de Scheldekaaien werden onder meer resten van de 16de-eeuwse stadmuur, de 'Spaanse omwalling', aangesneden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgravingen Scheldekaaien [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082203 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.