Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Pronkenbergstraat 29

metaaldetectie, radiokoolstofdatering, micromorfologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, materiaalstudie, vlakdekkende opgravingen
ID
1082279
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082279

Beschrijving

Naar aanleiding van de realisatie van een nieuwbouw met ondergrondse parking op een terrein aan de Pronkenberg te Kontich werd een vlakdekkende archeologische opgraving uitgevoerd. Het projectgebied had een totale grootte van 10.630 m2.

Het volledige terrein werd als werkput 1 geregistreerd. In totaal werd 12.104 m2 in vijf verschillende vlakken aangelegd. Enkel in het noorden van het onderzoeksgebied, aan de Pronkenbergstraat, werden vijf verschillende vlakken aangelegd vanwege de aanwezigheid van verschillende oude akkerlagen. Op het plateau in het zuidwesten werden bij het afwerken van enkele greppels bijkomende sporen geregistreerd op een tweede en derde niveau. Enkele zones, die wel werden aanbevolen voor verder onderzoek, konden niet opgegraven worden vanwege de aanwezigheid van bomen, de nabijheid van naburige gebouwen, restanten van een gebouw, een aanwezig talud, een uitgegraven kelder, wegverharding en een elektriciteitscabine.

Er werden stalen genomen in functie van macrobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, palynologie en micromorfologisch onderzoek.

Auteurs: Vander Cruyssen, Margot; Janssens, Niels; De Ketelaere, Sander
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: Janssens N., De Ketelaere S. & Vander Cruyssen M. 2023: Eindverslag opgraving Kontich Pronkenberg, BAAC Vlaanderen Rapport 2258, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Pronkenbergstraat 29 (Kontich)
De sporen die bij archeologisch onderzoek aan het licht kwamen in de Pronkenbergstraat kunnen globaal gedateerd worden in de ijzertijd, de Romeinse periode en de postmiddeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgravingen Pronkenbergstraat 29 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082279 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.