Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Oude Brugstraat

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, controle van werken
ID
1082321
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082321

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem langs de Oude Brugstraat werd een archeologische opvolging van de werken geadviseerd. Deze archeologische werfbegeleiding werd uitgevoerd gedurende 16 dagen in de periode van 3 februari tot 5 mei 2022. Hierbij werd eerst de aanleg van de nieuwe riolering opgevolgd. Na het weghalen van de verharding werd de rioleringssleuf, in delen van circa 2m (buislengte), laagsgewijs verdiept tot op de maximale diepte van de werken (circa 2,5m onder het maaiveld). Deze sleuf werd geregistreerd als werkput 1. Verder werden 11 profielen aangelegd om de verschillen in opbouw van de bodem over de gehele lengte van het wegtracé te kunnen registreren. Later op het jaar, tussen 12 april en 5 mei 2022, vond de begeleiding van het uitgraven van de grachten aan de zuidzijde van de Oude Brugstraat plaats. Ook hier werd laagsgewijs verdiept tot op de maximale diepte van de werken (circa 80cm onder het maaiveld). Ook de maximale breedte van 130cm werd niet overschreden. Deze sleuf werd geregistreerd als werkput 2. Alle aanwezige archeologische sporen en vondsten werden opgegraven tijdens de werfbegeleiding.
Ter hoogte van de beek werd onder de recente bakstenen inbuizing een oudere, houten inbuizing aangetroffen. De aangetroffen bodemsporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. De sporen in het wegtracé werden gecoupeerd in het profiel van de rioleringssleuf. De sporen ter hoogte van de open grachten naast de weg werden onderzocht door middel van een boring. Van de bodemlagen net ten westen van de beek werden stalen genomen ten behoeve van macroresten- en pollenonderzoek. Vondsten werden per spoor en eventueel per laag ingezameld. De houten inbuizing werd bij het uitgraven van de rioleringssleuf uit zijn positie getrokken. Van het hout werd een staal genomen voor dendrochronologie.

Auteurs: De Cuyper, Willem; De Langhe, Hanne; Yperman, Wouter; Van den Bruel, Liesbet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Bronnen

Bron: Van den Bruel L., De Cuyper W., De Langhe H. & Yperman W. 2023: Eindverslag: De archeologische werfbegeleiding aan de Oude Brugstraat te Olmen, gem. Balen, Archeo-rapport 558, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oude Brugstraat (Balen)
Bij archeologisch onderzoek werd de rand van de noordoosthoek van de gracht van de Schans van Gerheide (1568-1648) aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgravingen Oude Brugstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082321 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.