Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Elzenveld - site Botanis

metaaldetectie, radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, materiaalstudie, bouwhistorisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1082365
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082365

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek vond plaats tijdens de werken die zijn uitgevoerd in het oude hotel en congrescentrum Elzenveld naar aanleiding van het grootschalig project ‘Botanic Sanctuary Antwerp’. Daarnaast werd eveneens ter hoogte van de kruidtuin een nieuwbouw voorzien. Het archeologisch traject startte reeds in 2018, waarbij voor een eerste omgevingsvergunningsaanvraag een archeologienota werd uitgeschreven.

Wegens de uitbreiding van de werfzone werden het in de twee daaropvolgende jaren nog drie parallelle trajecten opgestart. In het totaal werd het onderzoek uitgevoerd in vier aparte dossiers. De uitvoering van het veldwerk verliep vaak deels overlappend van januari 2019 tot mei 2021.

Fase 1 omvatte van het archeologisch onderzoek van alle nieuwe kelders alsook de bestaande kelders die werden verdiept. Het traject omvatte in de eerste plaats een bureaustudie, waarna werd overgegaan tot een werfbegeleiding voor alle zones (ANEL02). Over een periode van meer dan twee jaar werden de graafwerken opgevolgd.

De tweede omgevingsvergunning (fase 2) omvatte een bijkomende kelder ter hoogte van de kapel, een gang met liftschacht en vetvangers en graafwerken net naast de kapel in functie van een ventilatiekanaal. Voor dit traject werd na de bureaustudie een proefputtenonderzoek gecombineerd met een landschappelijke boring. Hierna werd besloten over te gaan tot een opgraving (ANEL06).

De graafwerken in de voormalige tuin van de pastoor, gelegen tussen de werfzone 1 en de kapel, waren niet opgenomen in de hierboven vermelde archeologienota’s. Omdat hiervoor geen aparte omgevingsvergunning aanvraag zou worden ingediend, werd een aanvraag opgemaakt voor een opgraving in functie van wetenschappelijke vraagstellingen (ANEL08).

Het laatste traject omvatte de archeologische opvolging van een nieuw aan te leggen ondergronds niveau ter hoogte van het oostelijke deel van de site Elzenveld, inclusief de binnentuinen van de percelen aan de Lange Gasthuisstraat (nrs. 35, 37 en 39). Deze fase werd benoemd als ‘fase Botanic’, in navolging van de benaming van de bouwplannen. Op basis van de bureaustudie werd een landschappelijk bodemonderzoek en plaatselijk ook archeologische boringen uitgevoerd. Bijkomend zijn binnen dit traject enkele locaties opgenomen ter hoogte van zone 25, evenwel na de aanvraag voor een toelating voor archeologisch onderzoek in functie van wetenschappelijke vraagstellingen. De opgraving zelf werd gecodeerd als ANEL07.

Auteurs: Vanholme, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Vanholme N. 2023: Elzenveld en site Botanic, Antwerpen - Archeologisch Onderzoek Eindverslag – DEEL 9 Synthese, Eke.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lange Gasthuisstraat (Antwerpen)
Het archeologisch onderzoek dat plaatsvond tijdens de grootschalige bouwwerken van het project ‘Botanic  Sanctuary Antwerp’ leverde ondanks de moeilijke werkomstandigheden heel wat aanvullende informatie op over zowel de evolutie van de 13de-eeuwse gasthuissite alsook de omliggende percelen. 


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Elzenveld - site Botanis [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082365 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.