Gebeurtenis

Opgraving Oude Rozebekestraat 70A

controle van werken, metaaldetectie, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1082420
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082420

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 30 augustus en 3 september 2021 en tussen 14 en 16 september 2021. Er werden 3 werkputten volledig archeologisch onderzocht voor een totale oppervlakte van 2821m2. De erkende archeoloog voor dit project begeleidde de afgraving van de overige oppervlakte (2764m2) en registreerde hierbij alle archeologisch relevante sporen.

Er werd significant afgeweken van het vigerende programma van maatregelen. Gezien er na het volledig archeologisch opgraven van iets meer dan de helft van het terrein slechts bijzonder weinig archeologisch relevante sporen werden aangetroffen, werd gekozen om het resterende deel van het
terrein te onderzoeken door middel van een archeologische begeleiding.
• Volledige opgraving: 2821m2
• Archeologische begeleiding: 2764m2
In totaal werd dus iets meer onderzocht dan de opgelegde 5473m2 (in totaal 5585m2).

Auteurs: Janssens, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: JANSSENS N. 2023: Eindverslag opgraving Hooglede, Oude Rozebekestraat 70a, BAAC Vlaanderen Rapport 2631, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oude Rozebekestraat 70A (Hooglede)
Naar aanleiding van de geplande aanleg van een bufferbekken en de uitbreiding van een serrecomplex heeft BAAC Vlaanderen, in navolging van een proefsleuvenonderzoek waarbij archeologisch relevante sporen werden aangetroffen, een opgraving uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Oude Rozebekestraat 70A [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082420 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.