Gebeurtenis

Vooronderzoek Boombosstraat

anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1082430
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082430

Beschrijving

Het plangebied had een oppervlakte van ca. 3.852m2. Hiervan werd ca. 581m2 (15,1%) onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee ruim behaald. Bovendien kon ook een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel van het plangebied.

Auteurs: Nachtergaele, Kenneth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: ACKE B., et. al., 2023. Nota Kalken Boombosstraat na natuurwetenschappelijk onderzoek, Moerbeke-Waas
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Boombosstraat 44-46 (Laarne)
Naar aanleiding van een verkaveling is er archeologisch onderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Boombosstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082430 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.