Gebeurtenis

Opgraving Mussenhoevelaan fase 2

natuurwetenschappelijk onderzoek, vlakopgravingen, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek
ID
1082467
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082467

Beschrijving

Het terrein werd vlakdekkend opgegraven aan de hand van elf werkputten die achtereenvolgens onderzocht werden. Er moest rekening gehouden worden met afvalputten met asbest, beschermde bomen, de Aquafin-leiding én de Nato-pijpleiding. Rondom deze elementen werd er een bufferzone aangehouden, dit leidde tot onregelmatige vormen van de werkputten. Het betreft een vlakopgraving tot op het archeologisch relevant niveau.

De sporen die zichtbaar werden zijn voorzien van een individueel spoornummer. Vervolgens zijn ze beschreven (interpretatie, kleur, textuur, inclusies) en gefotografeerd. Profielen werden gefotografeerd, ingetekend en per laag van unieke laagnummers voorzien. Sommige grotere sporen, zoals waterkuilen of waterputten, werden machinaal gecoupeerd. Na het couperen van de sporen werden alle achter gebleven delen uitgehaald zodoende al het vondstmateriaal te recupereren. Ook voor greppels is dit gebeurd.

Tijdens de opgraving werd er een groot aantal pollenbakken, bulkstalen, houtskoolstalen en zeefstalen genomen. Van deze stalen werden één pollenbakken voor pollen- en diatomeeën onderzoek, drie houtskoolstalen, twee zeefstalen, één pollenbak en één staal menselijk botmateriaal voor 14C-onderzoek aangeduid voor verder onderzoek. Radiokoolstofdatering leverde resultaten met variabele betrouwbaarheid op. Het pollen- en diatomeeënonderzoek werd geanalyseerd voor landschapsreconstructie, maar deze toonden vooral een te slechte bewaring van de pollen en diatomeeën in de monsters.

Auteurs: Van Gils, Marijn; Lommelen, Lies
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: MESTDAGH B., VAN RENSBERGEN J. & LEEMANS S. 2023: Archeologische opgraving Boechout Mussenhoevelaan (prov. Antwerpen). Eindverslag, Monument Vandekerckhove Rapport 2023/05, Ingelmunster.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Proefsleuvenonderzoek Mussenhoevelaan-Kievitstraat

Mussenhoevelaan-Kievitstraat (Boechout)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Mussenhoevelaan-Kievitstraat (Boechout)
Bij proefsleuvenonderzoek en opgraving werden nederzettingssporen uit de ijzertijd en laat-Romeinse tijd, twee midden-Romeinse brandrestengraven, en enkele sporen en vondsten uit WO II aangetroffen. De site sluit aan bij de reeds onderzochte deel van de verkaveling.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Mussenhoevelaan fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082467 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.