Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Hoeselt

geografische inventarisatie
ID
1082641
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082641

Beschrijving

In de periode 2021-2024 werkte de gemeente Hoeselt aan een aanvulling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De IOED Oost-Haspengouw & Voeren voerde in opdracht van de gemeente in 2021 veldwerk uit en maakte een longlist van panden met mogelijke erfgoedwaarde. Een werkgroep bestaande uit IOED, diensthoofd Omgeving, bevoegde schepen en vertegenwoordigers van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep (HGSG) maakte op basis van deze lijst een selectie van 19 panden voor nader onderzoek.

De selectie focust op woningen en hoeves uit de 20ste eeuw, een hiaat in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed in de regio. Het gaat veelal om traditionele plattelandsarchitectuur, waaronder bakstenen vierkantshoeves, die sterk het beeld van de dorpen bepalen, late voorbeelden van vakwerkbouw, en (dorps)woningen in neotraditionele stijl. Er werd ook belang gehecht aan de opname van gebouwen met een verhaal, beeldbepalende panden die een stukje van de geschiedenis van het dorp vertellen.

Studiebureau C&C Fexer werd in 2023 aangesteld voor het onderzoek van de geselecteerde panden en het verwerken van de gegevens in een beschrijving voor de inventariswebsite. Na onderzoek werden 17 panden weerhouden voor opname in de databank.

De gemeente engageert zich om bij vergunningsaanvragen voor verbouwing of renovatie rekening te houden met de historische en architecturale waarden van het bouwkundig erfgoed en vraagt een erfgoedadvies aan de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Oost-Haspengouw & Voeren (IOED Oost), net zoals ze dat doet bij het vastgestelde bouwkundig erfgoed.

Het project werd uitgevoerd met financiële ondersteuning van de provincie Limburg.

Auteurs: Vansant, Veerle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Gemeente Hoeselt


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Dorpsstraat 28, Hulstraat 1 (Hoeselt)
Burgerhuis in neotraditionele stijl, door het kadaster in 1900 geregistreerd op de plaats van een bestaand gebouw met achtergebouwen. Bouwheer was de toenmalige burgemeester Timmermans.


Broekstraat 8 (Hoeselt)
Hoeve met losse bestanddelen, in meerdere fases tussen het einde van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw ontstaan. Het complex bestaat uit een woonstalhuis, een bakhuis en een schuur met bietenkelder.


Herenstraat 13 (Hoeselt)
Burgerhuis in neotraditionele stijl, gebouwd voor rekening van onderwijzer Richard Willems (1873 – 1957). Een kruisvormige gevelsteen boven het venster van de middentravee draagt het opschrift FL VL 1939.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Hoeselt [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082641 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Hoeselt

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.