Gebeurtenis

Opgraving Europark Go Force

materiaalstudie, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen, metaaldetectie
ID
1082706
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082706

Beschrijving

De eerste fase van het veldwerk betrof het verwijderen van de teelaarde tot een diepte van ca. 20 cm. Dit vlak werd volledig gescreend met behulp van een metaaldetector (type XP Adventis 2). De locatie van de relevante metalen voorwerpen werd ingemeten met behulp van een GPS-toestel.

Na de vlakdekkende metaaldetectie werden in totaal zeven werkputten aangelegd, met een aanlegvlak in de top van de Bt-horizont. Alle vrijgekomen bodemsporen zijn (fotografisch) geregistreerd en ingemeten met een GPS-toestel (Leica).

Alle sporen zijn in het aanlegvlak gescreend met de metaaldetector.

De coupes op de bodemsporen zijn digitaal ingetekend met het tekenprogramma Touchdraw op de iPad. De spoorfiches (beschrijvingen) werden aangemaakt via de databank-software Filemaker op de iPad. Artefacten werden per context (spoorvulling) ingezameld, zonder selectie. De locaties van de losse (contextloze) artefacten werden ingemeten met het GPS-toestel.

Auteurs: Van Liefferinge, Nick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: Van Liefferinge N. & L. Haenen: Archeo-rapport 553 Eindverslag: De opgraving op het GO-FORCE terrein in het Europark te Lanaken, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Europark (Lanaken)
Het terrein werd voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek vlakdekkend onderzocht met een metaaldetector. Bij de opgravingen kwamen sporen uit de bronstijd, de Romeinse tijd, sporen van een militaire kampement uit de 18de eeuw en van WO II aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Europark Go Force [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082706 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.