Gebeurtenis

Opgraving Pater De Dekenstraat

archeobotanisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen
ID
1082834
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082834

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving die een site van ca. 6140 vierkante meter blootlegt. het archeologische leesbare niveau bevindt zich op een diepte van 60-80cm. Door de omvang van het terrein werd er gebruik gemaakt van meerdere werkputten. Aan de randen van het projectgebied moest er rekening gehouden worden met een buffer voor de omliggende huizen en een oude mazzouttank. de zeer verstoorde bodem zorgde tijdens de opgraving echter voor problemen. Zo werd er meermaals gekozen om geen tweede vlak aan te leggen om verdere verstoring te vermijden.

De crematie-en urnegraven werden gefotografeerd, getekend en ingemeten op de vlaktekening. Aan de hand van een grafformulier werd alle informatie over de verstoring bijeengebracht. Hierna werden de vondsten gecoupeerd, ingetekend en gefotografeerd. Wanneer er sprake was van een urnegraf moest deze urne met zijn inhoud gelicht en verpakt worden. Brandstapels werden integraal bemonsterd.

Bij de opgraving van de bierkelder heeft men ervoor gekozen om enkel de contour, diepte en de opbouw van de muur en vloer te registreren door de aanwezigheid van asbest in de puinvulling en de afwezigheid van archeologische relevantie.

Auteurs: Lommelen, Lies
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN ROY J. 2024: Eindverslag: De archeologische opgraving aan de Pater De Dekenstraat te Wilrijk, Archeo-rapport 587, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Pater De Dekenstraat

Pater De Dekenstraat 42 (Antwerpen)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Boekstraat, Pater De Dekenstraat (Antwerpen)
Archeologische opgraving van vier urnengraven en zes crematiegraven uit de late bronstijd/vroege ijzertijd. naast deze funeraire context werd er ook een 19de-eeuwse kelder van een brouwerij opgegraven.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Pater De Dekenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082834 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.