Gebeurtenis

Opgraving Rivastraat

anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1082973
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082973

Beschrijving

Er werden 25 werkputten (WP 1 tem 25) onderzocht met een totale oppervlakte van 30.316,675 m2. De werkputten werd oplopend afgegraven en aangelegd op één niveau. Hierbij werden zowel vlak- als profielregistraties uitgevoerd. Tijdens de inventarisatie werd het sporenvlak onder begeleiding van een archeoloog machinaal aangelegd.

Na aanleg werd het vlak door een erkend metaaldetectorist afgelopen waarbij de aangetroffen vondsten op puntlocatie werden ingemeten.

Met het oog op natuurwetenschappelijke analyses zamelde men 37 stalen in, gespreid over 23 spoorcontexten met enige organische bewaring in hun vullingspakketten. Het betreft hier 20 bulkmonsters en 3 pollen/diatomeeën monsters.

Auteurs: Deconynck, Jasper
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GATE

Bronnen

Bron: Deconynck Jasper, Laloo Pieter, Vergauwe Ruben, Allemeersch Luc, Storme Annelies, Herremans Davy 2023: Verslag van eindresultaten. Eindrapport opgraving, Aalter.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Baljuwstraat, Gottemstraat, Rivaweg, Statiestraat, Wontergemstraat (Dentergem)
De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) met in totaal een kadastraal oppervlakte van ca. 59819m2.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Rivastraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1082973 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.