Gebeurtenis

20ste-eeuwse kerken in Gent

thematische inventarisatie
ID
1083
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1083

Beschrijving

In 2014 werd in het kader van de herinventarisatie van Gent een thematisch project opgestart waarbij een aantal 20ste-eeuwse, hoofdzakelijk naoorlogse, parochiekerken aan de inventaris werden toegevoegd. Het eigen veldwerk en onderzoek kon ondersteund worden met onuitgegeven nota’s rond deze parochiekerken aangereikt door de stedelijke dienst Monumentenzorg en Architectuur.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2014


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Rerum-Novarumplein zonder nummer (Gent)
De parochiekerk Christus Koning, aan het Rerum-Novarumplein ten westen van de Zwijnaardsesteenweg, werd opgericht in modernistische stijl in 1968 naar ontwerp van de architecten Adrien Bressers en Jean Gilson.


Eeklostraat 5 (Gent)
De Heilig-Hartkerk is gelegen aan het begin van de Eeklostraat in de wijk Kolegem van de Gentse deelgemeente Mariakerke, op de grens met de hoofdgemeente Gent, en werd gebouwd in 1936 naar ontwerp van architect Lucien Maes in een sobere modern baksteenstijl aansluitend bij de regionalistische architectuur uit het interbellum.


Heilig-Kruisplein 10 (Gent)
De parochiekerk Heilig Kruis, gelegen aan het Heilig-Kruisplein in de wijk Westveld, werd opgericht in modernistische stijl in 1963-65 naar ontwerp van architect Paul Van Maele (Sint-Amandsberg). De kerk op het rechthoekig perceel is omgeven door begraasde en beplante stroken.