Gebeurtenis

20ste-eeuwse kerken in Gent

thematische inventarisatie
ID
1083
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1083

Beschrijving

In 2014 werd in het kader van de herinventarisatie van Gent een thematisch project opgestart waarbij een aantal 20ste-eeuwse, hoofdzakelijk naoorlogse, parochiekerken aan de inventaris werden toegevoegd. Het eigen veldwerk en onderzoek kon ondersteund worden met onuitgegeven nota’s rond deze parochiekerken aangereikt door de stedelijke dienst Monumentenzorg en Architectuur.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2014


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Oud-Strijderslaan zonder nummer (Gent)
De Gentse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede kwam tot stand binnen de tuinwijk Eiland Malem volgens een bouwaanvraag van 1956 naar ontwerp van architect Gerardus–Joseph Van Offeren (1903-1965) en is vormgegeven in een regionalistische stijl met romaanse invloeden.


Sint-Bernadettestraat 247 (Gent)
Parochiekerk in modernistische stijl, gerealiseerd in 1967-1968 naar ontwerp van architecten Leo Lefebure en André Platel, onder leiding van bouwonderneming Charles en Julien Van Caneghem. De kerk vormt een samenstel van blokvormige volumes onder platte daken. Opvallende, deels vrijstaande toren met een uitkragende bekroning, ten noorden van het schip. Rechts bevindt zich, verborgen in het groen, een arduinen kruis met Christusfiguur in kunststeen. Links van het voorplein bevindt zich een arduinen monument met een sculptuur in witsteen van de Heilige Bernadette.


Rerum-Novarumplein zonder nummer (Gent)
De parochiekerk Christus Koning, aan het Rerum-Novarumplein ten westen van de Zwijnaardsesteenweg, werd opgericht in modernistische stijl in 1968 naar ontwerp van de architecten Adrien Bressers en Jean Gilson.