Gebeurtenis

Inventarisatie Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal

geografische inventarisatie, vaststellingen
ID
1144
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1144

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast kunnen er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) zijn toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

 

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  :


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Alfonsstraat 62 (Borgloon)
Naast de Rode Hoeve is in een begraasde hoogstamboomgaard een solitaire tamme kastanje gelegen.


Heurnestraat 81 (Heers)
Naast de toegang van de Sint-Pieterskapel en het omliggende kerkhof staat een relatief jonge lindeboom. Het gehucht Sint-Pieters-Heurne gaat zeker terug tot 1175. Het dorp had een schepenbank die in beroep ging bij het hof van Vliermaal, en die vergaderde onder de linde die voor de kapel stond. De huidige linde is zeker niet zo oud, maar is mogelijk een opvolger van deze lindeboom.


Manshoven 1 (Borgloon)
Tegenover de hoeve Manshovenhof staan in de hoogstamboomgaarden twee mooi ontwikkelde notelaars waarvan de westelijke een stamomtrek van 268 cm en de oostelijke van 288 cm heeft.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Hekslaan 65 (Heers)
Taxus en beeldbepalende paardekastanje uit vermoedelijk dezelfde tijd als het gebouw van 1877.


Heurnestraat (Heers)
De afsluitingshagen van meidoorn begeleiden dit deel van de Heurnestraat en bakenen de weilanden en hoogstamboomgaarden af. Eén van de hagen vormt een perceelsbegrenzing. De meidoornhagen vormen hier een sterk ensemble met de hoeve, het parkje en de boomgaard. Meidoorn is een typische soort die in deze streek zeer veel wordt toegepast in afsluitingshagen.


Borgloon, Groot-Loon (Borgloon)
Hoogstamboomgaarden gelegen in het noorden van Grootloon. Hoewel ze niet direct aansloten bij de bebouwing staan ze reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) afgebeeld. Binnen de cluster boomgaarden zijn er veel nieuwe aanplanten aanwezig, per perceel een fruitsoort, maar her en der staan nog bomen van oudere generaties boomgaarden. Een notenboomgaard in het midden van het geheel is nog vrijwel volledig en heeft een meidoornhaag. De overige hagen langs de landweg werden grotendeels vervangen door veldesdoornhagen. Op verschillende plaatsen zijn ijzeren hekken aanwezig die bijdragen aan de ensemblewaarde.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Inventarisatie Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1144 (Geraadpleegd op )