Gebeurtenis

Inventarisatie Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal

geografische inventarisatie, vaststellingen
ID
1144
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1144

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast kunnen er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) zijn toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

 

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Bommershoven (Borgloon)
Klein landschappelijk park (1ha 61 ca) uit het begin van de 19de eeuw met grotendeels jongere beplanting uit het midden van de 20ste eeuw. Aangelegd bij een historische hofstede, waarvan de omgrachte site ongewijzigd bleef sedert de Ferrariskaart (1774-1775). Enkele vroeg-19de-eeuwse bomen bleven overeind.


Sint-Martinusstraat (Heers)
Grensboom van zomerlinde, gelegen op de grens tussen Vechmaal en Oreye, alsook de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. De grensboom is aangeplant op de westelijke berm van de weg, op de plek waar de gemeente- en gewestgrens naar het westen van de weg afbuigt.


Heurnestraat (Heers)
Plataan die is gelegen op het kruispunt van de Herne en de Brugstraat. De plataan is van monumentale omvang, 40m hoog en 458cm stamomtrek en beeldbepalend op deze plaats. De plataan is gelegen in de tuin bij het Kasteel van Horne, op het einde van een voormalige kanaalachtige vijver die in het reliëf nog zichtbaar is, doch niet meer watervoerend is.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Heurnestraat 59 (Heers)
Op deze locatie is reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) is reeds een hoogstamboomgaard afgebeeld. Deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet voor de verkoop of handel. Deze boomgaarden werden begraasd door vee. Ook op de latere topografische kaarten is deze boomgaard telkens zichtbaar. Er is hier sprake van een zeer continue landgebruik, de huidige boomgaard wordt nog altijd begraasd. In de boomgaard staat een knotes die werd gebruikt voor geriefhout.


Broekom (Borgloon)
Hoogstamboomgaard gelegen in het agrarisch gebied nabij de Romeinse weg. De boomgaard is aangeplant tussen 1930 en 1960, dit sluit nog aan bij de periode van de agrarische geschiedenis waarbij de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en voor commercieel gebruik uitgebaat werden. De boomgaard kent een uitval, maar bestaat nog grotendeels uit diverse fruitsoorten met representatieve groeivormen.


Borgloon (Borgloon)
Deze kersenboomgaard bestaat uit een variatie van oude bomen en jongere aanplanten ertussen. De boomgaard wordt deels omzoomd door een meidoornhaag en heeft een toegangshek wat bijdraagt tot de ensemblewaarde. De boomgaard wordt voor het eerst weergegeven op de topografische kaart van 1933.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Inventarisatie Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1144 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.