Gebeurtenis

Inventarisatie Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen

vaststellingen, geografische inventarisatie
ID
1158
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1158

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werden een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werden de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast werden er tijdens deze gebeurtenis ook enkele erfgoedobjecten geactualiseerd of nieuw toegevoegd aan de inventaris.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 2020


Relaties

Is deel van

Aanduiding ankerplaatsen 2006-2014

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Brasschaat (Brasschaat), Kalmthout (Kalmthout), Kapellen (Kapellen), Stabroek (Stabroek)
De ankerplaats is gelegen op een helling die de overgang vormt van de laaggelegen Scheldepolders naar de hoger gelegen Kempen en vertoont dus kenmerken van beide gebieden. Het westen wordt gedomineerd door landbouwgronden. Centraal wordt de ankerplaats ingenomen door een sterk bebost landschap dat in het oosten begrensd wordt door het militaire Kamp van Brasschaat en het heidegebied van het Klein Schietveld. De talrijke waardevolle kasteelparken zijn veelal gesitueerd langs de grote(re) wegen. In het noorden van de ankerplaats komen relicten van de militaire verdedigingsgordel rond Antwerpen voor, die werd uitgebouwd door Belgen (voor beide wereldoorlogen) en Duitsers (tijdens de Eerste Wereldoorlog). Deze verdedigingslinies werden dwars door het bestaande landschap aangelegd en vormen een duidelijk herkenbare lineaire structuur die de hele ankerplaats van west naar oost doorkruist.


Hoogboomsteenweg (Brasschaat)
Ten zuiden van het domein Oude Gracht, bevindt zich het domein Eikelenberg. De hoofdingang aan de Hoogboomsesteenweg bestaat uit een poort en een toegangsdreef van gekandelaarde paardenkastanjes.


Heidestraat-Zuid 107-109 (Kapellen)
Deze Perzische of Kaukasische eik (Querqus macranthera) in domein het Wolvenbos te Kapellen is de kampioenboom in België.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Brasschaat (Brasschaat), Kalmthout (Kalmthout), Kapellen (Kapellen), Stabroek (Stabroek)
Het Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar de Kempen is vastgesteld in de landschapsatlas.