Gebeurtenis

Herinventarisatie Berendrecht en Zandvliet (Antwerpen)

inventarisatie
ID: 1166   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1166

Beschrijving

Elke Van Severen en Steven Van den Borne van de GUMA NV werkten de fiches voor de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de Antwerpse districten Berendrecht en Zandvliet uit. Het project was een initiatief van de stad Antwerpen, die het project financierde. Het agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunde het project en publiceert de gegevens op de inventariswebsite.

Het kapitaal van de dorpen

De stad Antwerpen werkte een structuurschets uit voor de polderdorpen Berendrecht en Zandvliet. Men dacht na over de richting waarin beide dorpen tegen 2040 het best evolueren. Het historisch karakter en het landschap vormen het kapitaal van de dorpen. De polderhuizen, dorpswoningen en hoeves zijn verbonden met de geschiedenis van dit landschap en moeten zo goed mogelijk bewaard worden. Het gebied van de haven viel buiten het opzet van deze studie.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed vormt een instrument om het karakter en de eigenheid van Berendrecht en Zandvliet te helpen bewaren. Begin jaren 1990 werden de twee dorpen al geïnventariseerd. De lijst van toen, waarop 103 panden stonden, was aan een grondige update toe. Een deel van het erfgoed verdween ondertussen. Een zestigtal panden dat toen onder de radar bleef, kreeg nu een plaats in de inventaris. Er is daarbij gefocust op dat erfgoed dat de eigenheid van de dorpskernen illustreert en versterkt.

Opdracht toegekend aan GUMA NV, uitgevoerd door onderzoekers Elke Van Severen en Steven Van den Borne.

Stuurgroep: Stéphanie D'hulst (Stad), Jo Braeken en Elise Hooft (agentschap OE).

Eindredactie: Hilde Kennes.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2015


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Dorpstraat_BZL 43 (Antwerpen)
Deze voormalige afspanning dateert van omstreeks 1874, en omvatte oorspronkelijk het volledige perceel tussen de Dorpstraat, Dorpsbeekstraat en Binnenpad.


Monnikenhofstraat 2 (Antwerpen)
Deze bescheiden arbeiderswoning is omstreeks 1908 door schrijnwerker Guillelmus De Bie als opbrengsteigendom opgetrokken.


Putsebaan 146 (Antwerpen)
Vrijstaande arbeiderswoning opgetrokken omstreeks 1929 in opdracht van Thomas Jan Theuns, werkman te Zandvliet.