Gebeurtenis

Aanvullingen inventaris oorlogserfgoed

beschermingen, thematische inventarisatie
ID
1171
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1171

Beschrijving

Deze gebeurtenis wordt toegekend aan erfgoedobjecten die in verband staan met beide wereldoorlogen en de Koude Oorlog en die buiten de grotere thematische inventarisatieprojecten vallen. Het kan gaan om bunkers, noodwoningen, militaire en burgerlijke infrastructuur, landschappelijke sporen die opgericht zijn tijdens of heel sterk gelieerd zijn aan de Eerste of Tweede Wereldoorlog of Koude Oorlog en door het agentschap onroerend erfgoed vanaf 2010 opgenomen worden in de inventaris van het onroerend erfgoed. Inhoudelijke aanvullingen aan reeds bestaande fiches inzake oorlogserfgoed, bijvoorbeeld naar aanleiding van de opmaak van een beschermingsdossier, vallen hier ook onder. 

Het oorlogserfgoed in Vlaanderen vormde tussen 2002 en 2019 een beleidsthema binnen het Vlaamse onroerend erfgoedbeleid. Op een systematische manier trachtte het agentschap en zijn voorgangers sinds 2002 het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog te inventariseren en op te nemen in de inventaris van het onroerend erfgoed, tijdens thematische inventarisatieprojecten. Gebeurtenis 1318 wil een overzicht bieden van deze verschillende thematische inventarisaties. Op basis van deze systematische inventarisaties is overgegaan tot de bescherming van de meest waardevolle elementen van dit patrimonium.

De erfgoedobjecten gekoppeld aan gebeurtenis “Aanvulling Inventaris Oorlogserfgoed” vullen de hierboven opgesomde grotere thematische inventarisaties van het oorlogserfgoed in Vlaanderen aan. Voor bepaalde vormen van oorlogserfgoed, zoals bunkers, is gepoogd zo exhaustief mogelijk te werk te gaan. Andere vormen van oorlogserfgoed worden opgenomen, omdat ze onderzocht zijn in het kader van een bescherming (bijvoorbeeld mijnkraters, slagvelden, bruggen, een oorlogshospitaal) en over voldoende erfgoedwaarde beschikken.

Hoewel het oorlogserfgoed sinds 2019 geen beleidsthema meer vormt, voert het agentschap nog steeds sporadisch thematisch onderzoek uit naar oorlogserfgoed in het kader van een adviesvraag of een beschermingsaanvraag. Daar waar voldoende erfgoedwaarde aanwezig is en voldoende diepgaand onderzoek kon gevoerd worden, kan dit leiden tot de opname van bijkomende erfgoedobjecten in de inventaris. Ook deze fiches worden gekoppeld aan de gebeurtenis “Aanvulling Inventaris Oorlogserfgoed”.

Auteurs: Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Dodenveldstraat 30 (Lommel)
Duitse militaire begraafplaats van 16 hectare, aangelegd in 1953-59 door de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.


Zuid Torhoutstraat 12 (Houthulst)
Eén van vier bij elkaar gelegen Duitse militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken nabij het gehucht Zwartegat. Bovengrondse betonnen constructie, gegoten op Duitse golfplaten, waardoor de constructie een cilindervormige doorsnede heeft.


Steenstraat (Houthulst)
Betonnen fundering van een Duits kanon uit de Eerste Wereldoorlog op het gehucht Predikboom.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Vierstraat 52 (Heuvelland)
Deze bescherming betreft drie mijnkraters bij de hoeve Hollandse Schuur.


Wulvergemstraat (Heuvelland)
Deze bescherming betreft de twee mijnkraters uit de Eerste Wereldoorlog bij de Kruisstraat.


Oosthoekstraat 1 (Heuvelland)
Deze bescherming betreft de mijnkrater uit de Eerste Wereldoorlog genaamd Maedelstede.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aanvullingen inventaris oorlogserfgoed [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1171 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.