Gebeurtenis

Inventarisatie sociale woningbouwpatrimonium - herbestemmingen en aankopen

thematische inventarisatie
ID
1177
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1177

Beschrijving

Naar aanleiding van de doelstelling van de Vlaamse Regering om de sociale huurwoningen op energetisch vlak te renoveren tegen 2020 (ondertussen verschoven naar 2023), voerde het agentschap Onroerend Erfgoed van 1 oktober 2011 tot 31 augustus 2016 een systematisch onderzoek uit naar de erfgoedwaarde van sociale woningbouw, gebouwd voor 1985 en nog (deels) in beheer van een sociale huisvestingsmaatschappij. Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De doelstelling was om inzicht te bieden in de erfgoedwaarde van het patrimonium van de erkende huisvestingsmaatschappijen en om vanuit een erfgoedvisie duidelijke prioriteiten te stellen naar het beheer en behoud van deze erfgoedwaarden toe.

In het kader van dit onderzoek werd ook de erfgoedwaarde gescreend van herbestemmingen en aankopen, uiteenlopend panden die vanaf 1985 werden herbestemd tot sociale woningen of zetel van de huisvestingsmaatschappij, werd op een apart onderzoekspoor geplaatst (zie gebeurtenis …), met uitzondering van typologisch verwante sites zoals mijncités (ca. 1910-1950) en Nationale Werven (1946-1947) en (semi-)openbare initiatieven inzake arbeidershuisvesting (circa 1900-1914), evenals de verbouwingen van uiteenlopend erfgoed tot sociale huisvesting tijdens de periode 1975-1984, die kaderen in de ruimere stroming van stadsvernieuwing uit die periode.

Auteurs: Van Herck, Karina; Vandeweghe, Evert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

Is deel van

Inventarisatie sociale woningbouwpatrimonium

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Is gerelateerd aan

Inventarisatie sociale woningbouw

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Oudstrijdersplein 26 (Galmaarden)
Ommuurde pastorie uit einde 19de eeuw, waarschijnlijk met een oudere kern. Dubbelhuis van zeven traveeën en twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak.


Rouaanstraat 22 (Brugge)
Breedhuis in historiserende stijl met beperkte neo-Franse inslag, gebouwd in 1926 in opdracht van "H. Desclée en Cie".


Steenweg 128-130 (Nazareth)
Typisch landelijk schoolgebouw van donkere baksteen, acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met twee dakvensters onder zadeldakjes, daterend uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Sterk verticaal geritmeerde gevel door bakstenen pilasters, onderling verbonden door baksteenfriezen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Inventarisatie sociale woningbouwpatrimonium - herbestemmingen en aankopen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1177 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.