Gebeurtenis

Thematische inventarisatie sociale woningbouwpatrimonium - herbestemmingen en aankopen

thematische inventarisatie
ID: 1177   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1177

Beschrijving

Naar aanleiding van de doelstelling van de Vlaamse Regering om de sociale huurwoningen op energetisch vlak te renoveren tegen 2020 (ondertussen verschoven naar 2023), voerde het agentschap Onroerend Erfgoed van 1 oktober 2011 tot 31 augustus 2016 een systematisch onderzoek uit naar de erfgoedwaarde van sociale woningbouw, gebouwd voor 1985 en nog (deels) in beheer van een sociale huisvestingsmaatschappij. Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De doelstelling was om inzicht te bieden in de erfgoedwaarde van het patrimonium van de erkende huisvestingsmaatschappijen en om vanuit een erfgoedvisie duidelijke prioriteiten te stellen naar het beheer en behoud van deze erfgoedwaarden toe.

In het kader van dit onderzoek werd ook de erfgoedwaarde gescreend van herbestemmingen en aankopen, uiteenlopend panden die vanaf 1985 werden herbestemd tot sociale woningen of zetel van de huisvestingsmaatschappij, werd op een apart onderzoekspoor geplaatst (zie gebeurtenis …), met uitzondering van typologisch verwante sites zoals mijncités (ca. 1910-1950) en Nationale Werven (1946-1947) en (semi-)openbare initiatieven inzake arbeidershuisvesting (circa 1900-1914), evenals de verbouwingen van uiteenlopend erfgoed tot sociale huisvesting tijdens de periode 1975-1984, die kaderen in de ruimere stroming van stadsvernieuwing uit die periode.

Bron     : -
Auteurs :  Van Herck, Karina, Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Sint-Andriesstraat 1 (Antwerpen)
Voormalig dodenhuisje van Sint-Andries. In oorsprong samenstel van een traditioneel diep- en breedhuis op de hoek van Sint-Andriesstraat en Lange Ridderstraat, dat in kern opklom tot omstreeks 1600. Geïntegreerd in het sociaal woonproject “De Munt”, uitgevoerd in 1974-1982 door Lode Wouters, Fons Mostien en Boud Rombouts.


Handboogstraat 23 (Veurne)
Herberg op hoek bij Oude Vestingstraat. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw.


Hekkouterstraat 1, 3 (Lierde)
Voormalig gemeentehuis, heden jeugdlokaal. Als dominant bakstenen hoekhuis van 1899 behouden bij aan weerszij aanleunende sociale woningbouw gerealiseerd in 1999-2000. Rechthoekig dubbelhuis met symmetrisch karakter. Twee verdiepingen en drie traveeën onder schilddak (nok parallel aan de straat).