Gebeurtenis

Thematische inventarisatie sociale woningbouwpatrimonium - herbestemmingen en aankopen

thematische inventarisatie
ID
1177
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1177

Beschrijving

Naar aanleiding van de doelstelling van de Vlaamse Regering om de sociale huurwoningen op energetisch vlak te renoveren tegen 2020 (ondertussen verschoven naar 2023), voerde het agentschap Onroerend Erfgoed van 1 oktober 2011 tot 31 augustus 2016 een systematisch onderzoek uit naar de erfgoedwaarde van sociale woningbouw, gebouwd voor 1985 en nog (deels) in beheer van een sociale huisvestingsmaatschappij. Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De doelstelling was om inzicht te bieden in de erfgoedwaarde van het patrimonium van de erkende huisvestingsmaatschappijen en om vanuit een erfgoedvisie duidelijke prioriteiten te stellen naar het beheer en behoud van deze erfgoedwaarden toe.

In het kader van dit onderzoek werd ook de erfgoedwaarde gescreend van herbestemmingen en aankopen, uiteenlopend panden die vanaf 1985 werden herbestemd tot sociale woningen of zetel van de huisvestingsmaatschappij, werd op een apart onderzoekspoor geplaatst (zie gebeurtenis …), met uitzondering van typologisch verwante sites zoals mijncités (ca. 1910-1950) en Nationale Werven (1946-1947) en (semi-)openbare initiatieven inzake arbeidershuisvesting (circa 1900-1914), evenals de verbouwingen van uiteenlopend erfgoed tot sociale huisvesting tijdens de periode 1975-1984, die kaderen in de ruimere stroming van stadsvernieuwing uit die periode.

Bron     : -
Auteurs :  Van Herck, Karina, Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties

Is deel van

Thematische inventarisatie sociale woningbouwpatrimonium

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Is gerelateerd aan

Thematische inventarisatie sociale woningbouw

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Runkstersteenweg 73A-G (Hasselt)
Eclectische villa op een verhoogde begane grond met cottage-invloeden, uit begin 20ste eeuw. In de tuin een monumentale rode beuk.


Carmersstraat 28 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Ingewerkte steen "1628-1901" wijzend op het vermoedelijk bouwjaar en het restauratiejaar. In 1901 historiserende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect H. Van Hulle (Brugge).


Baron de Pélichystraat 1-5 (Izegem)
Nationaal Borstelmuseum, geopend op 19/03/1988, in de voormalige gemeente-school zie opschrift (nummer 3) en stadsberoeps- en nijverheidsschool - école industrielle, zie opschrift (nummer 5).