Gebeurtenis

Inventarisatie ankerplaats Groenendaal-Zangerhei

vaststellingen, inventarisatie
ID: 1214   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1214

Beschrijving


Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Bilzen, Eigenbilzen, Hoelbeek, Munsterbilzen, Waltwilder (Bilzen), Zutendaal (Zutendaal)
"Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal en Zangerhei" is een groene ruimte in het overgangsgebied tussen Kempen (zandstreek) en vochtig Haspengouw (zandleemstreek), gelegen tussen de woonkernen van Munsterbilzen, Waltwilder, Hoelbeek, Eigenbilzen, Gellik en Zutendaal. Het gebied omvat 1) een deel van de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau waar de oude heidegebieden zich situeren, 2) het Munsterbos en 3) een cluster van kastelen en parken in en langs kleine beekvalleien. Het verschil in beplantingen markeert de grens tussen het vroegere heidegebied (naaldbos) en het samenvloeiingsgebied van de beken (populier en hooiweiden).


Schansstraat zonder nummer (Zutendaal)
De Stalkerschans is een rechthoekige, met brede gracht omgeven perceel in de vallei van de Bezoensbeek, op de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau.

Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Groenendaal zn (Bilzen)
Bomengroep van 7 oosterse platanen, die een relict vormen van de vroegere parkaanleg rond het kasteel van Groenendaal.


Weerstandspad zonder nummer (Bilzen)
Een fragment van een loopgraaf (<100m) in Munsterbos. De loopgraaf is vrij diep en heeft aan weerszijden opgeworpen weringen: een borst- en rugwering.


Zangerheistraat zonder nummer (Bilzen)
In het noorden van kasteeldomein Groenendaal liggen onder bos ongeveer 230 m loopgraven die in noordwest-zuidoostelijke richting zijn georiƫnteerd.