Gebeurtenis

Inventarisatie Munsterbos, kasteeldomeinen van Groenendaal en Zangerhei

geografische inventarisatie, vaststellingen
ID: 1214   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1214

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Munsterbos, kasteeldomeinen van Groenendaal en Zangerhei” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied. Deze vaststelling gebeurt meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijke uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast kunnen er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) zijn toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 31-01-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Groenendaal zonder nummer (Bilzen)
Bomengroep van 7 oosterse platanen, die een relict vormen van de vroegere parkaanleg rond het kasteel van Groenendaal.


Groenendaal 1-2 (Bilzen)
Dit landgoed in het Limburgse dorpje Waltwilder, nu een deelgemeente van Bilzen, kende een ontwikkeling die exemplarisch is voor menig kasteeldomein in Limburg. De namen van Loonse, later Luikse families als Joncholt, Elderen, Lamboy, Grady en Rosen zijn er mee verbonden.


Weerstandspad zonder nummer (Bilzen)
Een fragment van een loopgraaf (<100m) in Munsterbos. De loopgraaf is vrij diep en heeft aan weerszijden opgeworpen weringen: een borst- en rugwering.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Bilzen, Eigenbilzen, Hoelbeek, Munsterbilzen, Waltwilder (Bilzen), Zutendaal (Zutendaal)
"Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal en Zangerhei" is een groene ruimte in het overgangsgebied tussen Kempen (zandstreek) en vochtig Haspengouw (zandleemstreek), gelegen tussen de woonkernen van Munsterbilzen, Waltwilder, Hoelbeek, Eigenbilzen, Gellik en Zutendaal. Het gebied omvat 1) een deel van de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau waar de oude heidegebieden zich situeren, 2) het Munsterbos en 3) een cluster van kastelen en parken in en langs kleine beekvalleien. Het verschil in beplantingen markeert de grens tussen het vroegere heidegebied (naaldbos) en het samenvloeiingsgebied van de beken (populier en hooiweiden).


Schansstraat zonder nummer (Zutendaal)
De Stalkerschans is een rechthoekige, met brede gracht omgeven perceel in de vallei van de Bezoensbeek, op de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau.