Gebeurtenis

Inventarisatie Heide, vennen en bovenloop van de Abeek

geografische inventarisatie, vaststellingen
ID
1215
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1215

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Heide, vennen en bovenloop van de Abeek” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast kunnen er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) zijn toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

 

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Karperstraat (Houthalen-Helchteren)
Het park Masy is verbonden met de figuur van mijningenieur en tevens aandeelhouder bij Cockerill, Théodore Masy (1840-1935). Tijdens zijn leven kreeg het domein vorm en gaf hij er een begeesterende uitstraling aan.


Gestelstraat (Oudsbergen)
Meeuwen In Den Damp is een mesolithisch sitecomplex dat zich op droge zandgronden langs de bovenloop van de Abeek bevindt.


Sonnisstraat (Houthalen-Helchteren)
Helchteren Sonisse Heide omvat finaalpaleolithische en mesolithische sites op duinen rond een ven in militair gebied.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Helchteren, Houthalen (Houthalen-Helchteren), Meeuwen, Wijshagen (Oudsbergen)
Dit gebied in de Landschapsatlas omvat 1) een uitgestrekt heide en vennengebied van ruim 2000 ha, nu militair domein; 2) de bovenloop van de Abeek, 3) het straatgehucht Gestel, 4) het traditionele Gestelse akkergebied op zandgronden, 5) de gefixeerde zandverstuivingen genaamd Kolisbergen en 6) het eind 19de-eeuwse park Masy. Het gehele gebied weerspiegelt diverse vormen van traditioneel landgebruik van een Kempisch dorp: hooilanden en bomenrijen in de beekvallei, een straatdorp op de valleirand, akkers op de lichtere zandgronden en de heide en vennen als gemeenschappelijke graasgronden voor het vee. Het grootste deel van dit landschappelijk waardevol gebied bestaat uit heide en vennen, die zeer typerend zijn voor de landschapsontwikkeling op het Kempisch plateau.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Inventarisatie Heide, vennen en bovenloop van de Abeek [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1215 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.