Gebeurtenis

Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde

thematische inventarisatie, geografische inventarisatie
ID
1216
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1216

Beschrijving

In 2014 werd een externe studie opgeleverd door Trage Wegen vzw met als titel “Typologie van wegen met erfgoedwaarde inclusief methodologie voor waardering van erfgoedwaarden”. Aan deze externe studie werd in 2016 binnen het agentschap een vervolgtraject gekoppeld met als doel de bruikbaarheid van de voorgestelde methodologie en het plan van aanpak voor inventariseren van wegen met erfgoedwaarde na te gaan. Voor het uittesten van de methodologie voor het inventariseren van wegen met erfgoedwaarde werd een aantal studiegebieden geselecteerd. Het gaat om de gebieden uit de Landschapsatlas ‘Blaasveldbroek en omgeving’, ‘Ettingebos’, ‘Assebroekse Meersen, Beverhoutsveld en Bergskens’, ‘Vallei van de Nieuwermolenbeek met Vrijthoutbos en Moretteberg’ en ‘Kasteeldomein van Duras en omgeving’. Bijkomend werden ook in Voeren de wegen met erfgoedwaarde geïnventariseerd in functie van de bescherming als cultuurhistorisch landschap.

Per studiegebied werd het wegennet op basis van dezelfde reeks historische kaarten uit de 18de, 19de en 20ste eeuw geanalyseerd. Er werd een beperkt literatuuronderzoek gevoerd met focus op lokale en/of heemkundige tijdschriften en er werd gezocht naar relevante archiefstukken met vooral aandacht voor figuratieve kaarten. Uitgebreid veldwerk was essentieel om de materiële relicten van wegen terug te vinden en een zicht te krijgen op de landschappelijke context. De geselecteerde wegen met erfgoedwaarde werden opgenomen in de wetenschappelijke Inventaris van het Onroerend Erfgoed.

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

's Gravenvoeren (Voeren)
Vanaf het kruispunt bij het Kruis van de Dries slingert een holle weg zich noordwaarts richting het plateau. De weg kruist een tweede holle weg, passeert de Kapel Tricherbeeldje en vervolgt zijn slingerend patroon tot voorbij de Kruisgraaf en verder richting Nederland. Het betreft een diep ingesneden aardeweg met steenslag die werd aangevoerd om erosie te vermijden. De steile taluds zijn beplant met hakhout van voornamelijk gewone es. Hoger op het plateau is de weg minder sterk ingesneden en zijn langs weerszijden meidoornhagen aangeplant op de perceelsgrens van de aangrenzende weilanden en laagstamboomgaarden. Deze holle weg vormt de historische verbinding tussen het dorp en de hoger gelegen landbouwgronden op de noordelijke helling.


's Gravenvoeren (Voeren)
Net voorbij het Kruis van de Dries slingert een holle weg zich noordwaarts richting het plateau. De weg loopt parallel met een tweede holle weg en komt hiermee samen ter hoogte van de Kapel Tricherbeeldje. Het betreft een smalle onverharde voetweg die van een graspad overgaat in een dieper ingesneden wegel. De weg slingert zich tussen weilanden en oude hoogstamboomgaarden begrensd door meidoornhagen. Op de steilere taluds staat voormalig hakhout van gewone es en robinia. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het dorp en de hoger gelegen landbouwgronden op de noordelijke helling. Aangezien de weg parallel loopt met een tweede verbindingsweg, deed deze weg mogelijk dienst als alternatieve route, afhankelijk van de (seizoensgebonden) begaanbaarheid van de eerste weg.


's Gravenvoeren (Voeren)
Van bij een driehoekig graspleintje met opgaande kastanje en boomkruis loopt een onverharde wegel westwaarts. Ter hoogte van het Kruis van de Dries is de weg met betonplaten verhard en slingert verder langs de valleirand richting Nederland. De weg is deels ingesneden met hogere bermen en loopt tussen open akkers, weilanden met knotessen en boomgaarden met meidoornhagen. Vanop de weg zijn mooie zichten op de vallei van de Voer. Deze weg vormt de historische verbindingsweg tussen Maastricht en 's-Gravenvoeren en volgt de minder steile en dus goed begaanbare valleirand.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1216 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.