Gebeurtenis

Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde

thematische inventarisatie, geografische inventarisatie
ID
1216
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1216

Beschrijving

In 2014 werd een externe studie opgeleverd door Trage Wegen vzw met als titel “Typologie van wegen met erfgoedwaarde inclusief methodologie voor waardering van erfgoedwaarden”. Aan deze externe studie werd in 2016 binnen het agentschap een vervolgtraject gekoppeld met als doel de bruikbaarheid van de voorgestelde methodologie en het plan van aanpak voor inventariseren van wegen met erfgoedwaarde na te gaan. Voor het uittesten van de methodologie voor het inventariseren van wegen met erfgoedwaarde werd een aantal studiegebieden geselecteerd. Het gaat om de gebieden uit de Landschapsatlas ‘Blaasveldbroek en omgeving’, ‘Ettingebos’, ‘Assebroekse Meersen, Beverhoutsveld en Bergskens’, ‘Vallei van de Nieuwermolenbeek met Vrijthoutbos en Moretteberg’ en ‘Kasteeldomein van Duras en omgeving’. Bijkomend werden ook in Voeren de wegen met erfgoedwaarde geïnventariseerd in functie van de bescherming als cultuurhistorisch landschap.

Per studiegebied werd het wegennet op basis van dezelfde reeks historische kaarten uit de 18de, 19de en 20ste eeuw geanalyseerd. Er werd een beperkt literatuuronderzoek gevoerd met focus op lokale en/of heemkundige tijdschriften en er werd gezocht naar relevante archiefstukken met vooral aandacht voor figuratieve kaarten. Uitgebreid veldwerk was essentieel om de materiële relicten van wegen terug te vinden en een zicht te krijgen op de landschappelijke context. De geselecteerde wegen met erfgoedwaarde werden opgenomen in de wetenschappelijke Inventaris van het Onroerend Erfgoed.

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Blaasveld (Willebroek)
Het kasteel van Blaasveld wordt langs vier zijden begrensd door een gracht. Langs de buitenzijde van de gracht is een kleine dijk opgeworpen waar rondom een half verharde dreef is aangelegd. Het betreft dreven van opgaande lindes die aansluiten op een aantal toegangsdreven in verschillende richtingen.


Asse (Asse)
Vanuit verschillende richtingen lopen smalle wandelpaden richting de Kruisborrekapel en de heilige bron. De paden passeren langs achtertuinen en boomgaarden op de rand van de Kruisberg en bieden open zichten rondom. Veel van deze wegen dragen de naam ‘Kruisborreweg’ en sluiten aan op voetwegen over de komende uit Koudertaveerne en Asse over de dorpskouters.


Olmendreef zonder nummer (Brugge)
De Olmendreef verbindt de Weidestraat met de Daverlostraat en vormt de toegang tot het domein De Bergskens. Ter hoogte van de Weidestraat is aan het begin van de onverharde dreef een opgaande linde geplant. Deze boom markeert hier het kruispunt en kan langs twee zijden gepasseerd worden zodat de boom op een klein driehoekig perceel staat.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1216 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.