Gebeurtenis

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen

vaststellingen
ID
1260
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1260

Beschrijving

Minister Geert Bourgeois ondertekende op 14 maart 2019 het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. Het ministerieel besluit werd op 19 maart 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De rechtsgevolgen van het ministerieel besluit gingen op 29 maart 2019 van kracht. Met dit besluit worden 15.578 bouwkundige objecten in deze provincie vastgesteld als bouwkundig erfgoed. 753 bouwkundige objecten werden met dit besluit geschrapt uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed omdat ze niet meer voldoende goed bewaard zijn of omdat ze geen erfgoedwaarde meer hebben.

Het openbaar onderzoek en advies van de VCOE

Aan de ondertekening van dit besluit ging een openbaar onderzoek vooraf. Hiervoor organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed samen met de steden en gemeenten en intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten een grootschalig openbaar onderzoek van 1 juni tot en met 30 juli 2018. Het volledig digitale vaststellingsdossier lag voor op deze webpagina van het agentschap onroerend erfgoed: https://id.erfgoed.net/openbareonderzoeken/29. Het agentschap ontving tijdens het openbaar onderzoek 229 opmerkingen en bezwaren.

Tijdens het openbaar onderzoek kon men een opmerking of bezwaar indienen over twee lijsten:

1) Lijst met vast te stellen bouwkundig erfgoed (15.610 bouwkundige objecten)

De basis voor deze vaststelling is de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed. Alle gebouwen en constructies uit deze inventaris hebben erfgoedwaarde. Het bouwkundig erfgoed dat ook voldoende goed bewaard bleef wordt opgenomen in het vaststellingsbesluit. Na ondertekening van dit besluit gelden een aantal rechten en plichten die het behoud van dit erfgoed stimuleren.

2) Lijst met niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed (747 bouwkundige objecten)

Tijdens de vaststellingsprocedure lagen ook een aantal bouwkundige objecten voor die niet langer vastgesteld worden. Deze worden uit het oude vaststellingsbesluit van 2014 geschrapt omdat ze geen erfgoedwaarde meer bezitten, niet langer voldoende goed bewaard zijn door sloop of zware verbouwingen of omdat ze niet langer beantwoorden aan de beschrijving van het bouwkundig erfgoed. Ook schrappen we een aantal administratieve dubbels. In totaal lagen 747 objecten voor ter schrapping.

Op 17 januari 2019 adviseerde de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed de minister over het besluit. In het advies houdt de VCOE rekening met alle ingediende opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend. De behandeling van de bezwaren en opmerkingen en de bespreking van het advies van de VCOE is beschikbaar als bijlage van het ministerieel besluit.

Het ministeriële besluit

Na verwerking van de opmerkingen en bezwaren van het openbaar onderzoek en rekening houdend met het advies van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed, werd het vaststellingsvoorstel bijgewerkt.

Het definitieve vaststellingsbesluit bevat in totaal 15.578 bouwkundige objecten in de provincie Antwerpen. 753 bouwkundige objecten werden met dit besluit geschrapt uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed omdat ze niet meer voldoende goed bewaard zijn of omdat ze geen erfgoedwaarde meer hebben.

Het besluit en alle bijlagen is beschikbaar op de besluitendatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://id.erfgoed.net/besluiten/14618

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Sas (Bornem)
De oudst bewaarde mechanische sluis van België van 1589-1592, verbond de Oude Schelde met de Schelde en werd aangelegd om de Oude Schelde toegankelijk te maken voor de scheepvaart vanuit de Schelde.


Gestelsesteenweg, Kerkstraat (Meerhout)
De huidige bebouwing bestaat uit de kerk met het omringend kerkhof en de pastorie, een deel van de vest bleef bewaard aan de noordoostzijde.


Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)
Noeveren, een gehucht van de gemeente Boom, gelegen tussen het centrum van Boom ten oosten, de gemeentegrens met Niel ten westen, de Nielsestraat ten noorden en de Rupel ten zuiden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1260 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.