Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Wijgmaal

inventarisatie
ID
1262
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1262

Beschrijving

In 2016 maakte Edith Willekens in het kader van haar masterproef aan de universiteit Leuven een inventaris op van het bouwkundig erfgoed in Wijgmaal. De nadruk van dit project lag op het belang van de stijfselfabriek Remy voor de stedenbouwkundige en architecturale geschiedenis van Wijgmaal.

De stad Leuven nam deze inventaris als basis voor de systematische herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed van deelgemeente Wijgmaal.  In samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed werd de selectie uit de masterproef van Willekens ter plaatse nagekeken en gefiatteerd voor opname in de inventaris bouwkundig erfgoed. De bestaande inventaris werd met een vijftigtal fiches uitgebreid. De teksten van Edith Willekens werden aangevuld en herwerkt door Liedewij Elsen, en door het agentschap Onroerend Erfgoed ingevoerd op de inventariswebsite.

  • WILLEKENS E. 2016: The immovable heritage master plan as a new tool for integrated heritage conservation in Flanders. Case study: Wijgmaal, onuitgegeven verhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit ingenieurswetenschappen.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Pastoor Bellonstraat 21 (Leuven)
Het burgerhuis werd volgens onderzoek van E. Willekens gebouwd circa 1875 voor kaderpersoneel in opdracht van de Remyfabrieken. De verlichte industrieel Edouard Remy en zijn opvolgers bouwden naast de stijfselfabriek langs de Vaart ook tal van woningen en gemeenschapsvoorzieningen in Wijgmaal in functie van de werknemers verbonden aan de fabriek. Het dubbelhuis situeert zich op het Moleneiland. Dit eiland wordt gevormd door de Dijle, waarvan één rivierarm vandaag deels gedempt is. Op dit moleneiland bevond zich de eerste fabriekssite van stijfselfabrikant Remy.


Sint-Hadrianusstraat 7 (Leuven)
De neogotische parochiekerk van Wijgmaal, toegewijd aan de Heilige Hadrianus, werd volgens het kadaster en de literatuur gebouwd in 1887-1888 naar een ontwerp van de provinciale bouwmeester van Brabant, Louis Van Arenberg. De Wijgmaalse industrieel Edouard Remy, eigenaar van de gelijknamige fabriek, voorzag in het nodige kapitaal voor de bouw van de kerk. Hij en zijn opvolgers bouwden naast de stijfselfabriek langs de Vaart ook tal van woningen en gemeenschapsvoorzieningen voor de werknemers van de fabriek. Voor de kerktoren staat een Heilig Hartbeeld op natuurstenen sokkel. Rechts vooraan op het perceel staat een oorlogsmonument ter nagedachtenis van de Eerste Wereldoorlog.


Acht-Meistraat 39 (Leuven)
Deze bediendewoning werd kadastraal geregistreerd in 1913 en wordt gekenmerkt door een sobere eclectische vormgeving. Deze woning werd opgetrokken in opdracht van de Wijgmaalse stijfselfabriek Remy voor de huisvesting van de bedienden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Wijgmaal [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1262 (Geraadpleegd op )