Gebeurtenis

Inventarisatie Dendervallei tussen Ninove en Geraardsbergen

vaststellingen, geografische inventarisatie
ID
1265
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1265

Beschrijving

Het Strategisch Project Denderland (2015-2018) omvat een ontwikkelingsprogramma voor een beleefbare Dendervallei ter uitvoe­ring van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV). Ruimte Vlaanderen, W&Z en de provincie Oost-Vlaanderen hebben in dit kader een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om te komen tot een ORBP (overstromingsrisicobeheerplan) voor de Dendervallei. Het beoogde actieplan moet niet alleen een antwoord bieden op overstromingsrisico’s maar ook economische en maatschappelijke meerwaarde creëren en bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Ter voorbereiding op een toekomstig RUP werden de gebieden in de Landschapsatlas die binnen dit projectgebied liggen geactualiseerd en vastgesteld. Het gaat om volgende gebieden:

  • 'Welle- en Kapellemeersen' in Aalst, Affligem en Denderleeuw.
  • 'Bellebroek en Dendermeersen tussen Oudegem en Wieze' in Aalst, Dendermonde en Lebbeke.
  • 'Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos' in Geraardsbergen en Ninove.

Voor de huidige afbakening werd uitgegaan van de gebieden zoals ze afgebakend werden in 2001 naar aanleiding van de eerste opmaak van de Landschapsatlas. Het betreft de gebieden: ‘Wellemeersen en Kapellemeersen’, ‘Dendermeersen tussen Mespelare en Wieze’ en ‘Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos’.

Ten opzichte van deze eerste afbakening werden een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zones zonder erfgoedwaarde werden uitgesloten en zones die de erfgoedwaarde ondersteunen en versterken werden geïntegreerd. Voor verschillende landschapselementen met erfgoedwaarde werden afzonderlijke fiches aangemaakt in de wetenschappelijke inventaris.

 

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Erembodegem (Aalst), Hekelgem, Teralfene (Affligem), Denderleeuw, Welle (Denderleeuw)
De Wellemeersen en Kapellemeersen situeren zich op grondgebied van Welle en Erembodegem. Het is een voormalig hooiweidegebied met strookvormige bospercelen, aan beide zijden van de Dender gelegen. In de 20ste eeuw werden de hooiweiden door populierenaanplanten vervangen. De Sint-Amanduskapel met bron, aan de top van een steile helling ten oosten van de Kapellemeersen gelegen, groeide tot een bedevaartsoord uit.


Gijzegem, Herdersem (Aalst), Mespelare (Dendermonde), Denderbelle, Wieze (Lebbeke)
Het gebied omvat een groot deel van de historische meersen op de linker- en rechteroever van de gekanaliseerde Dender. Het bestaat uit aaneengesloten percelen gras- en weiland met drainagesloten, rijen knotwilgen en relicten van de Oude Dender. Aan de rand van de open meersen, op de iets hogere en dus droge gronden liggen de dorpen Mespelare, Denderbelle en Wieze die uitkijken over de Dendervallei. Het kasteeldomein van Wieze ligt in het zuiden van het meersenlandschap.


Grimminge, Idegem, Nieuwenhove, Zandbergen (Geraardsbergen), Appelterre-Eichem, Denderwindeke, Ninove, Outer, Pollare (Ninove)
De Dendervallei tussen Idegem en Ninove wordt gekenmerkt door een vrij breed meersengebied langs de rivieroevers met perceelsrandbegroeiing. De overgang van de Dendermeersen naar de beboste steile helling is een markante terreinovergang. Op de grens van het alluvium staat het kasteeldomein van de Lalaing met vierkante omwalling en beboomde toegangsdreven. Het Geitebos maakte ooit deel uit van het Kolenwoud en telt nog steile taluds en houtwallen die de oude bosgrenzen aanduiden. Het gebied De Nuchten vormt een aaneengesloten moerasbos in een oude meander met relicten van turfputten. Nederzettingen, zoals Grimmige, Pollare en Idegem, liggen net buiten het alluvium. De voormalige Cisterciënzenabdij van Beaupré was afhankelijk van de abdij van Clairvaux en bestaat uit een deels omwald en ommuurd complex met monumentaal poortgebouw.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Erembodegem (Aalst), Hekelgem, Teralfene (Affligem), Denderleeuw, Welle (Denderleeuw)
De Wellemeersen en Kapellemeersen situeren zich op grondgebied van Welle en Erembodegem. Het is een voormalig hooiweidegebied met strookvormige bospercelen, aan beide zijden van de Dender gelegen. In de 20ste eeuw werden de hooiweiden door populierenaanplanten vervangen. De Sint-Amanduskapel met bron, aan de top van een steile helling ten oosten van de Kapellemeersen gelegen, groeide tot een bedevaartsoord uit.


Gijzegem, Herdersem (Aalst), Mespelare, Oudegem, Sint-Gillis-bij-Dendermonde (Dendermonde), Denderbelle, Wieze (Lebbeke)
Het gebied omvat een groot deel van de historische meersen op de linker- en rechteroever van de gekanaliseerde Dender. Het bestaat uit aaneengesloten percelen gras- en weiland met drainagesloten, rijen knotwilgen en relicten van de Oude Dender. Aan de rand van de open meersen, op de iets hogere en dus droge gronden liggen de dorpen Mespelare, Denderbelle en Wieze die uitkijken over de Dendervallei. Het kasteeldomein van Wieze ligt in het zuiden van het meersenlandschap.


Grimminge, Idegem, Nieuwenhove, Zandbergen (Geraardsbergen), Appelterre-Eichem, Denderwindeke, Ninove, Outer, Pollare (Ninove)
De Dendervallei tussen Idegem en Ninove wordt gekenmerkt door een vrij breed meersengebied langs de rivieroevers met perceelsrandbegroeiing. De overgang van de Dendermeersen naar de beboste steile helling is een markante terreinovergang. Op de grens van het alluvium staat het kasteeldomein van de Lalaing met vierkante omwalling en beboomde toegangsdreven. Het Geitebos maakte ooit deel uit van het Kolenwoud en telt nog steile taluds en houtwallen die de oude bosgrenzen aanduiden. Het gebied De Nuchten vormt een aaneengesloten moerasbos in een oude meander met relicten van turfputten. Nederzettingen, zoals Grimmige, Pollare en Idegem, liggen net buiten het alluvium. De voormalige Cisterciënzenabdij van Beaupré was afhankelijk van de abdij van Clairvaux en bestaat uit een deels omwald en ommuurd complex met monumentaal poortgebouw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Inventarisatie Dendervallei tussen Ninove en Geraardsbergen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1265 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.