Gebeurtenis

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Land van Waaslaan en Victor Braeckmanlaan Gent

inventarisatie
ID
1267
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1267

Beschrijving

Vanaf 2018 voorziet de stad Gent elk jaar een budget voor de herinventarisatie van bouwkundig erfgoed in de stad. Elk project wordt uitgevoerd in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed. De uitvoering van het onderzoek en de verwerking in inventarisfiches wordt uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Bij elk project wil de stad focussen op de architectuur uit de periode 1900-1945.

In 2018 wordt een eerste project opgestart. De as van de Land van Waaslaan en de Victor Braeckmanlaan, een belangrijke invalsweg tot de stad, en gekenmerkt door een concentratie van interessante interbellumarchitectuur, wordt geherinventariseerd. Een team erfgoedonderzoekers van de dienst monumentenzorg van de Stad Gent en het agentschap Onroerend Erfgoed voert in de lente het veldwerk uit. Samen komen ze tot een selectie van een 50-tal panden. De opdracht om deze panden verder te onderzoeken en te verwerken tot inventarisfiches in de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed, wordt toegewezen aan Carlo De Caluwe en Karolien Janssens van onderzoeksbureau Archivalia. In januari 2019 zijn de fiches beschikbaar op de inventariswebsite.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Antwerpsesteenweg 2-8, Land van Waaslaan 1-9 (Gent)
Dit appartementsgebouw met op de gelijkvloerse verdieping een apotheek en winkelruimte werd in 1928 in art-decostijl ontworpen door architect Paul De Taeye. De opdrachtgever was de Samenwerkende Maatschappij "VOORUIT".


Land van Waaslaan 111-131, 127A-B, 125A, 11A, 131A-B (Gent)
Deze eenheidsbebouwing van appartementsgebouwen werd in 1927 in een zakelijke art-decostijl ontworpen door architect Henri Vaerwyck-Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat 35 in Sint-Amandsberg woonde. Het ensemble is symmetrisch opgevat, waarbij de vier uiterste panden in de gevelrij identieke spiegelbeelden van elkaar zijn, met centraal een pand met uniek gevelontwerp.


Land van Waaslaan 74 (Gent)
De bouwaanvraag voor dit burgerhuis in art-decostijl werd in 1928 ingediend. Opdrachtgever was Louis Balliu, hoofd van het bedrijf Ateliers de Construction Louis Balliu. Op het perceel in de Oostakkerstraat, dat doorliep in de Land Van Waaslaan, had Balliu in 1925 al een atelier en twee werkmanshuizen laten bouwen voor zijn groeiende bedrijf.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Inventarisatie bouwkundig erfgoed Land van Waaslaan en Victor Braeckmanlaan Gent [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1267 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.