Gebeurtenis

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Land van Waaslaan en Victor Braeckmanlaan Gent

inventarisatie
ID
1267
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1267

Beschrijving

Vanaf 2018 voorziet de stad Gent elk jaar een budget voor de herinventarisatie van bouwkundig erfgoed in de stad. Elk project wordt uitgevoerd in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed. De uitvoering van het onderzoek en de verwerking in inventarisfiches wordt uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Bij elk project wil de stad focussen op de architectuur uit de periode 1900-1945.

In 2018 wordt een eerste project opgestart. De as van de Land van Waaslaan en de Victor Braeckmanlaan, een belangrijke invalsweg tot de stad, en gekenmerkt door een concentratie van interessante interbellumarchitectuur, wordt geherinventariseerd. Een team erfgoedonderzoekers van de dienst monumentenzorg van de Stad Gent en het agentschap Onroerend Erfgoed voert in de lente het veldwerk uit. Samen komen ze tot een selectie van een 50-tal panden. De opdracht om deze panden verder te onderzoeken en te verwerken tot inventarisfiches in de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed, wordt toegewezen aan Carlo De Caluwe en Karolien Janssens van onderzoeksbureau Archivalia. In januari 2019 zijn de fiches beschikbaar op de inventariswebsite.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2019


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Land van Waaslaan 78 (Gent)
Deze burgerwoning in beaux-artsstijl werd in 1927 ontworpen in opdracht van Gustaaf Van Hecke, wonende in de Eendrachtstraat 66 te Gent. Van Hecke bezat een bedrijf voor de productie van waterdicht papier voor de export. Achter de woning werd in functie van dit bedrijf een overdekte binnenplaats en magazijn ingeplant, bereikbaar via de ruime inrijpoort.


Land van Waaslaan 81 (Gent)
Deze burgerwoning werd in 1963 in expo ’58-stijl door architectenbureau Aimé M. Vilain ontworpen. Het architectenbureau was gevestigd in de Land Van Waaslaan 42. De opdrachtgever was René Vilain, eveneens vlakbij wonend in de Victor Braeckmanlaan 41. In de gevelsteen staan de signaturen van het architectenbureau en de aannemer: "A.M. VILAIN ARCHITEKTEN ST AMANDSBERG, DE BOSSCHER J., AANNEMER, HEUSDEN".


Land van Waaslaan 128 (Gent)
De bouwaanvraag voor deze dokterswoning in neorococostijl werd in 1925 ingediend door dokter Romain Claus, wonende in Oostakker.