Gebeurtenis

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Land van Waaslaan en Victor Braeckmanlaan Gent

inventarisatie
ID: 1267   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1267

Beschrijving

Vanaf 2018 voorziet de stad Gent elk jaar een budget voor de herinventarisatie van bouwkundig erfgoed in de stad. Elk project wordt uitgevoerd in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed. De uitvoering van het onderzoek en de verwerking in inventarisfiches wordt uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Bij elk project wil de stad focussen op de architectuur uit de periode 1900-1945.

In 2018 wordt een eerste project opgestart. De as van de Land van Waaslaan en de Victor Braeckmanlaan, een belangrijke invalsweg tot de stad, en gekenmerkt door een concentratie van interessante interbellumarchitectuur, wordt geherinventariseerd. Een team erfgoedonderzoekers van de dienst monumentenzorg van de Stad Gent en het agentschap Onroerend Erfgoed voert in de lente het veldwerk uit. Samen komen ze tot een selectie van een 50-tal panden. De opdracht om deze panden verder te onderzoeken en te verwerken tot inventarisfiches in de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed, wordt toegewezen aan Carlo De Caluwe en Karolien Janssens van onderzoeksbureau Archivalia. In januari 2019 zijn de fiches beschikbaar op de inventariswebsite.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2019


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Land van Waaslaan 96-108 (Gent)
Dit appartementsgebouw met acht woongelegenheden werd in 1928 in sobere art-decostijl ontworpen door architect Henri Vaerwyck-Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat 35 in Sint-Amandsberg woonde. Opdrachtgever was melkhandelaar Hippoliet Annaert, die in de Theophiel van Baisieuxstraat in Laken woonde.


Antwerpsesteenweg 2-8, Land van Waaslaan 1-9 (Gent)
Dit appartementsgebouw met op de gelijkvloers een apotheek en winkelruimte werd in 1928 in art-decostijl ontworpen door architect Paul De Taeye. De opdrachtgever was de Samenwerkende Maatschappij "VOORUIT".


Rozebroekslag 30-34 (Gent)
Deze drie arbeidershuizen werden op het einde van de 19de eeuw gebouwd op voormalig landbouwland. In 1869 werd het stuk land door Leo Mahieu, hoogleraar van beroep aangekocht, waarna hij meteen een woning liet bouwen, op het huidige perceel van de woningen 30–32. Twee jaar later in 1871 staat ook een woning op het perceel van nummer 34 in het kadaster geregistreerd. In 1873 werd de woning 30–32 opgesplitst in twee aparte woningen.