Gebeurtenis

Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed Vlaams-Brabant 2019

inventarisatie
ID
1275
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1275

Beschrijving

Twintig steden en gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant vulden de inventaris bouwkundig erfgoed van hun grondgebied in 2018-2019 aan met een tiental voorbeelden van lokaal erfgoed.

 

Wie de inventaris van het bouwkundig erfgoed kent, weet dat het inventarisatieproject eind jaren 1960 gestart is in Vlaams-Brabant, en dat die inventarissen opgemaakt zijn op basis van inmiddels sterk geëvolueerde criteria en onderzoeksmethodes. Sindsdien werden de inventarissen van de gemeenten in de Vlaamse Rand en van de Stad Leuven geherinventariseerd. Voor alle andere Vlaams-Brabantse steden en gemeenten, zijn de gegevens verouderd en onvolledig.

Om de lokale overheden de kans te geven de grootste hiaten in de inventaris van hun grondgebied aan te vullen, stelde het agentschap in 2018 voor de provincie Vlaams-Brabant een alternatief traject voor. Het agentschap ondersteunt in principe enkel globale herinventarisatieprojecten die het volledige gebied van een gemeente omvatten. Voor dit project wordt hierop een uitzondering gemaakt. Elke stad of gemeente met een bouwkundige inventaris die dateert uit de jaren 1970 kreeg de kans een selectie van tien panden of bouwkundige constructies voor te stellen. Het is de bedoeling dat de meest prioritaire panden of constructies die ontbreken in de inventaris van het bouwkundig erfgoed voorrang krijgen. We stellen een hoge erfgoedwaarde voorop, en hebben panden voor ogen die een evidentie vormen binnen het erfgoedlandschap van de stad of gemeente.

In totaal werkten twintig steden en gemeenten in Vlaams-Brabant mee aan dit project. Dit leverde een 200-tal inventarisfiches op. Bij de selecties werd vooral gefocust op historische, vaak gesloten hoeves, op 19de-eeuwse landhuizen in ruime parktuinen, op begin-20ste-eeuwse burgerhuizen en villaatjes in een vaak pittoreske bouwstijl, op gemeentehuizen en -scholen, en op kapellen.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Kerkring 4 (Bertem)
Het Schepershuis is een statige woning uit de tweede helft van de 18de eeuw. De naam van de woning verwijst naar de schaapherder van het nabijgelegen kasteel van Leefdaal, die hier midden 19de eeuw woonde.


Konijnenbergstraat 63 (Tienen)
Hoeve, gelegen in de bocht van de gekasseide Konijnenbergstraat, net buiten de dorpskern van Goetsenhoven. Ze bestaat uit een centraal erf met boerenburgerhuis en aansluitende schuur ten zuidoosten; parallel ermee, ten noordwesten ligt de stal annex bakhuisje; beide vleugels zijn met elkaar verbonden door een haaks afdak dat het erf aan de westzijde afsluit. Hoewel de sluitsteen boven de schuurpoort het jaartal 1752 draagt, betreft het hier vermoedelijk een hoeve die gebouwd werd in het begin van de 19de eeuw.


Vissenakenstraat 504 (Tienen)
Vandaag tot gesloten hoeve uitgegroeid geheel met centraal onregelmatig erf: het boerenburgerhuis uit de 18de eeuw ligt ten noorden, de andere zijden zijn ingenomen door stallen en schuren uit de 19de en 20ste eeuw; een wagenhuis met duifhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw ligt ten noorden van de woning.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed Vlaams-Brabant 2019 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1275 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.