Gebeurtenis

Aanvulling inventaris Vlaams-Brabant 2019

inventarisatie
ID: 1275   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1275

Beschrijving

Twintig steden en gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant vulden de inventaris bouwkundig erfgoed van hun grondgebied in 2018-2019 aan met een tiental voorbeelden van lokaal erfgoed.

 

Wie de inventaris van het bouwkundig erfgoed kent, weet dat het inventarisatieproject eind jaren 1960 gestart is in Vlaams-Brabant, en dat die inventarissen opgemaakt zijn op basis van inmiddels sterk geëvolueerde criteria en onderzoeksmethodes. Sindsdien werden de inventarissen van de gemeenten in de Vlaamse Rand en van de Stad Leuven geherinventariseerd. Voor alle andere Vlaams-Brabantse steden en gemeenten, zijn de gegevens verouderd en onvolledig.

Om de lokale overheden de kans te geven de grootste hiaten in de inventaris van hun grondgebied aan te vullen, stelde het agentschap in 2018 voor de provincie Vlaams-Brabant een alternatief traject voor. Het agentschap ondersteunt in principe enkel globale herinventarisatieprojecten die het volledige gebied van een gemeente omvatten. Voor dit project wordt hierop een uitzondering gemaakt. Elke stad of gemeente met een bouwkundige inventaris die dateert uit de jaren 1970 kreeg de kans een selectie van tien panden of bouwkundige constructies voor te stellen. Het is de bedoeling dat de meest prioritaire panden of constructies die ontbreken in de inventaris van het bouwkundig erfgoed voorrang krijgen. We stellen een hoge erfgoedwaarde voorop, en hebben panden voor ogen die een evidentie vormen binnen het erfgoedlandschap van de stad of gemeente.

In totaal werkten twintig steden en gemeenten in Vlaams-Brabant mee aan dit project. Dit leverde een 200-tal inventarisfiches op. Bij de selecties werd vooral gefocust op historische, vaak gesloten hoeves, op 19de-eeuwse landhuizen in ruime parktuinen, op begin-20ste-eeuwse burgerhuizen en villaatjes in een vaak pittoreske bouwstijl, op gemeentehuizen en -scholen, en op kapellen.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2019


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Billaststraat 30 (Steenokkerzeel)
Dorpswoning met jaartalsteen “1736” gekenmerkt door traditioneel materiaalgebruik van verankerde kalkzandsteen met rode bakstenen muurvlechtingen.


Brusselsesteenweg 2-4 (Leuven)
Voormalige afspanning teruggaand tot de tweede helft van de 18de eeuw met parallel gelegen schuur, gelegen op de hoek van de Brusselsesteenweg en de ’s Hertogenlaan. De afspanning en de achterliggende schuur werden vermoedelijk gebouwd na de aanleg van de steenweg naar Brussel over Kortenberg in 1709.


Korbeeklogang 1-4, 5 (Leuven)
De Korbeeklogang is een langs één zijde bebouwde steeg, gelegen achter het pand Tiensestraat 171. De steeg werd circa 1838-1841 ontwikkeld door Auguste Van Bever en omvat een rij van vijf arbeiderswoningen. De Korbeeklogang is typerend voor de plotse woningbouwspeculatie ten gevolge van de bevolkingstoename in de industriële revolutie.