Gebeurtenis

Aanvulling inventaris Vlaams-Brabant 2019

inventarisatie
ID: 1275   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1275

Beschrijving

Twintig steden en gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant vulden de inventaris bouwkundig erfgoed van hun grondgebied in 2018-2019 aan met een tiental voorbeelden van lokaal erfgoed.

 

Wie de inventaris van het bouwkundig erfgoed kent, weet dat het inventarisatieproject eind jaren 1960 gestart is in Vlaams-Brabant, en dat die inventarissen opgemaakt zijn op basis van inmiddels sterk geëvolueerde criteria en onderzoeksmethodes. Sindsdien werden de inventarissen van de gemeenten in de Vlaamse Rand en van de Stad Leuven geherinventariseerd. Voor alle andere Vlaams-Brabantse steden en gemeenten, zijn de gegevens verouderd en onvolledig.

Om de lokale overheden de kans te geven de grootste hiaten in de inventaris van hun grondgebied aan te vullen, stelde het agentschap in 2018 voor de provincie Vlaams-Brabant een alternatief traject voor. Het agentschap ondersteunt in principe enkel globale herinventarisatieprojecten die het volledige gebied van een gemeente omvatten. Voor dit project wordt hierop een uitzondering gemaakt. Elke stad of gemeente met een bouwkundige inventaris die dateert uit de jaren 1970 kreeg de kans een selectie van tien panden of bouwkundige constructies voor te stellen. Het is de bedoeling dat de meest prioritaire panden of constructies die ontbreken in de inventaris van het bouwkundig erfgoed voorrang krijgen. We stellen een hoge erfgoedwaarde voorop, en hebben panden voor ogen die een evidentie vormen binnen het erfgoedlandschap van de stad of gemeente.

In totaal werkten twintig steden en gemeenten in Vlaams-Brabant mee aan dit project. Dit leverde een 200-tal inventarisfiches op. Bij de selecties werd vooral gefocust op historische, vaak gesloten hoeves, op 19de-eeuwse landhuizen in ruime parktuinen, op begin-20ste-eeuwse burgerhuizen en villaatjes in een vaak pittoreske bouwstijl, op gemeentehuizen en -scholen, en op kapellen.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2019


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Gelbergenstraat 6 (Kortenaken)
In oorsprong hoeve met losse bestanddelen uit 1774, vandaag uitgegroeid tot een gesloten hoeve met statig woonhuis in Maaslandse stijl. De hoeve was vanaf de bouwfase tot de verkoop in 1975 eigendom van de familie Hendrickx.


Stokstraat 3 (Kortenaken)
De hoeve Hendrickx is een gesloten hoeve met een mogelijke stichting vanaf de 14de eeuw. De huidige vorm van de hoeve dateert uit de periode 1804-1848. Het woonhuis en de inpandige kapel dateren vermoedelijk al van 1772. De inpandige Heilige Kruiskapel bevond zich gedurende de 18de eeuw net ten noorden van de hoeve.


Hoeledensebaan 34 (Kortenaken)
De iets achterin gelegen Panishoeve of Princenwinning is een statige gesloten hoeve met neoclassicistische elementen die in huidige vorm dateert uit het midden van de 19de eeuw. Bewoning op de site is reeds gekend sinds de 14de eeuw. De hoeve kreeg haar huidige vorm rond 1845. De site bestaat uit een gesloten vierkant binnenerf met woonhuis, toegangspoort, stallen, dwarsschuur en opslagruimten. Langs de straatzijde bevindt zich een tweede dwarsschuur.