Gebeurtenis

Aanvulling inventaris Vlaams-Brabant 2019

inventarisatie
ID: 1275   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1275

Beschrijving

Twintig steden en gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant vulden de inventaris bouwkundig erfgoed van hun grondgebied in 2018-2019 aan met een tiental voorbeelden van lokaal erfgoed.

 

Wie de inventaris van het bouwkundig erfgoed kent, weet dat het inventarisatieproject eind jaren 1960 gestart is in Vlaams-Brabant, en dat die inventarissen opgemaakt zijn op basis van inmiddels sterk geëvolueerde criteria en onderzoeksmethodes. Sindsdien werden de inventarissen van de gemeenten in de Vlaamse Rand en van de Stad Leuven geherinventariseerd. Voor alle andere Vlaams-Brabantse steden en gemeenten, zijn de gegevens verouderd en onvolledig.

Om de lokale overheden de kans te geven de grootste hiaten in de inventaris van hun grondgebied aan te vullen, stelde het agentschap in 2018 voor de provincie Vlaams-Brabant een alternatief traject voor. Het agentschap ondersteunt in principe enkel globale herinventarisatieprojecten die het volledige gebied van een gemeente omvatten. Voor dit project wordt hierop een uitzondering gemaakt. Elke stad of gemeente met een bouwkundige inventaris die dateert uit de jaren 1970 kreeg de kans een selectie van tien panden of bouwkundige constructies voor te stellen. Het is de bedoeling dat de meest prioritaire panden of constructies die ontbreken in de inventaris van het bouwkundig erfgoed voorrang krijgen. We stellen een hoge erfgoedwaarde voorop, en hebben panden voor ogen die een evidentie vormen binnen het erfgoedlandschap van de stad of gemeente.

In totaal werkten twintig steden en gemeenten in Vlaams-Brabant mee aan dit project. Dit leverde een 200-tal inventarisfiches op. Bij de selecties werd vooral gefocust op historische, vaak gesloten hoeves, op 19de-eeuwse landhuizen in ruime parktuinen, op begin-20ste-eeuwse burgerhuizen en villaatjes in een vaak pittoreske bouwstijl, op gemeentehuizen en -scholen, en op kapellen.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2019


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Vlierbeeklaan 1 (Leuven)
Basisschool De Heffel is gelegen vlakbij het Provinciedomein van Kessel-Lo op een driehoekig plan, ingesloten door de Vlierbeeklaan en de Holsbeeksesteenweg. De basisschool werd gebouwd in 1959 naar het modernistisch ontwerp van architect Léon Stynen en zijn partner Paul De Meyer in opdracht van het toenmalige gemeentebestuur van Kessel-Lo. De school is geconstrueerd met toepassing van moderne materialen (beton en glas) volgens een experimenteel open-schoolconcept en plaatst zich binnen de moderne architecturale stroming de Internationale Stijl. Het gebouw is bovendien een architecturale reflectie van de veranderende pedagogische waarden in de 20ste eeuw (focus op licht, lucht, ruimte, contact met groen, transparantie, veiligheid, collaboratief design).