Gebeurtenis

Actualisatie landschapsfiches naar aanleiding van inventaris 2.0

actualisaties
ID
1278
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1278

Beschrijving

Actualisatie van teksten in de landschapsinventaris naar aanleiding van inventaris 2.0.

In eerste instantie is dit gedaan voor de integratie van teksten van gehelen (fiches van beschermde landschappen) binnen gehelen (voormalige ankerplaatsen). Bij de invoer van fiches voor de beschermingsdatabank was er een onevenwicht ontstaan van beschermingen waarvoor wel een inhoudelijke fiche was gemaakt en andere waarvan geen inhoudelijke fiche voor was. Als de bescherming binnen een ander landschappelijk geheel was gelegen bevatten deze fiches vaak dezelfde informatie, wat zorgde voor dubbele informatie in de inventaris. Door deze teksten te integreren werd voorkomen dat deze informatie op verschillende plaatsen werd herhaald.

Later is dit ook gebeurd bij het integreren van twee fiches, die door de integratie van de databanken dubbels waren geworden. Bijvoorbeeld een fiche uit de oude inventaris bouwkundig erfgoed en een fiche uit de oude inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde, die beide over hetzelfde object gingen. De twee teksten werden geïntegreerd en slechts een erfgoedobject werd behouden. De integratie van de databanken gaf ook aanleiding tot het opsplitsen van een aantal fiches met meerdere erfgoedelementen. 

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Aalter (Aalter), Ruiselede (Ruiselede)
Dit gebied strekt zich uit langs de Wantebeek op grondgebied van de gemeenten Ruiselede (West-Vlaanderen) en Aalter (Oost-Vlaanderen). Ze loopt van gehucht Doomkerke (Ruiselede) tot vóór de kaarsrechte weg tussen Ruiselede en Aalter. Het is een gevarieerd gebied gelegen op een cuesta. Er liggen zowel landbouwgronden als historische bossen. In de vallei van de Wantebeek zijn de gronden voornamelijk als weiland in gebruik. Centraal ligt het Schoonbergbos-Slangenbos, dit was in de 17de eeuw - na een eerste ontginning vóór de 12de eeuw - als bos in gebruik. Het rechthoekige ontginningspatroon van de daaropvolgende ontginning is bewaard gebleven. Ten zuiden van het bos bevindt zich een (mogelijk 12de-eeuwse) boswal. Het gebied wordt gekenmerkt door typische graslanden langs de Wantebeek in het zuiden en door natte en droge bossen en akkerlanden binnen het historisch drevenpatroon in het noorden.


Bazel, Kruibeke, Rupelmonde (Kruibeke)
De polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde ligt langs de linkeroever van de Schelde. De polder werd zeker in de 13de eeuw of vroeger bedijkt. Temidden het langgerekte gebied loopt de Barbierbeek dwars door de polder. Tot aan de herinrichting als gecontroleerd overstromingsgebied was de historische percelering goed zichtbaar. Welen en kreken langs de dijken laten zien dat er in het verleden meermaals dijkdoorbraken zijn geweest.


Berlare, Overmere, Uitbergen (Berlare), Wichelen (Wichelen)
Het gebied ‘Oude Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare Broek’ omvat een (afgesneden) paleomeander van de Schelde gelegen op de linkeroever van de Schelde. Deze meander is heel goed herkenbaar in het landschap omdat door de lage ligging van de meander het om zeer natte gebieden gaat waar veen kon groeien en later ook veenwinning plaatsvond. De waterplassen die hierbij ontstonden volgen de oude meander en benadrukken deze vorm. Het deelgebied Turfput en Het Broek bevinden zich respectievelijk ten noorden en westen van Berlare. Ze vormen samen een ongeveer 300 meter brede en 5 kilometer lange, sikkelvormige strook tussen Berlare-Sluis en Overmere-Donk. In dezelfde meander ten zuidwesten van Berlare ligt het Donkmeer, ook gekend als Overmere-Donk, waar een goed bewaarde eendenkooi ligt.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Actualisatie landschapsfiches naar aanleiding van inventaris 2.0 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1278 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.