Gebeurtenis

Waardering vesting Antwerpen en haar fortengordels

beschermingen, thematische inventarisatie
ID
1279
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1279

Beschrijving

Het onderzoek naar de erfgoedwaarden en selectiecriteria van de fortificaties in de vesting Antwerpen heeft geleid tot het actualiseren van de beschikbare informatie en de aanvulling van nieuw, nog niet geïnventariseerd erfgoed in de inventaris van Onroerend Erfgoed. De vesting Antwerpen omvat twee fortengordels rond de stad, met name de binnenste en de buitenste fortengordel, die in de periode tussen 1850 en 1947 tot stand kwamen, als gevolg van nieuwe inzichten in de verdediging van het land (concentrationisme). De fortificaties omvatten forten, schansen, antitankgrachten, relicten van omwallingen. De vesting Antwerpen bestond ooit op het moment van zijn maximale uitbreiding uit 80 onderdelen, waarvan er 57 bewaard zijn gebleven.

  • VERBOVEN H. 2021: Erfgoed waarderen. Hoe doe je dat? Fortengordels rond Antwerpen: deel 1, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 207/1, Brussel, https://doi.org/10.55465/MPLD2466.
  • VERBOVEN H. 2021: Erfgoed waarderen. Hoe doe je dat? Fortengordels rond Antwerpen: deel 2 (waarderingskader in een matrix), Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 207/2, Brussel, https://doi.org/10.55465/XAYZ4027.

Auteurs: Verboven, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Fortsteenweg (Antwerpen)
Bakstenen fort met hoge wallen en centraal reduit in de binnenste fortengordel rond Antwerpen, gebouwd in de periode 1870-1882. Oorspronkelijk bedroeg de oppervlakte van dit fort 36,4 ha, inclusief de vestinggracht en het buitenglacis.


Hoogeind (Stabroek)
Betonnen schans op een ellipsvormig eiland, aangelegd in de periode 1906-1914, onderdeel van de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Zes bunkers werden toegevoegd: door het Duitse leger in 1916-1917 en door het Belgisch leger in 1936-1937. In 1947 werd schans Smoutakker buiten werking gesteld.


Krijgsbaan (Mortsel)
Fort van de binnenste fortengordel rond Antwerpen, van het type ‘bakstenen fort met hoge wallen en centraal reduit’, gebouwd tussen 1860-1865, gemoderniseerd tussen 1870-1911, oorspronkelijk ongeveer 32,5 ha groot.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Sint-Bernardsesteenweg (Antwerpen)
Deze bescherming betreft schans XVII, het schanseiland in zijn geheel zijnde de droge gracht, de vuurkam, de loopgraven, de bunker, de koepel, het schansgebouw en het perceel met de toegang tot het schansgebouw.


Sint-Bernardsesteenweg (Antwerpen)
Deze bescherming betreft schans XVII, het schanseiland in zijn geheel zijnde de droge gracht, de vuurkam, de loopgraven, de bunker, de koepel, het schansgebouw en het perceel met de toegang tot het schansgebouw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Waardering vesting Antwerpen en haar fortengordels [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1279 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.