Gebeurtenis

Inventarisatie kasseiwegen Vlaams-Brabant

thematische inventarisatie
ID: 1288   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1288

Beschrijving

Naar aanleiding van een aantal ad hoc beschermingsaanvragen voor kasseiwegen in Vlaams-Brabant in 2018 en 2019 was er nood aan een ruimer kader voor het waarderen van kasseiwegen als erfgoedelement. Er werd een inventarisatieproject opgestart om een beter zicht te krijgen op de zeldzaamheid van nog intacte kasseiwegen in Vlaams-Brabant. Veel van deze kasseiwegen worden bedreigd door infrastructuurwerken in functie van een betere toegankelijkheid, rioleringswerken etc. Vaak worden het oorspronkelijk wegprofiel gewijzigd, de boordstenen verwijderd of de kasseiweg vervangen door een asfaltlaag. Bijzondere aandacht ging uit naar kasseiwegen aangelegd in streekeigen materiaal zoals Tiense kwartsiet en/of Gobertange.

In een eerste fase ligt de focus op de gemeenten Hoegaarden, Boutersem, Linter, Geetbets, Tienen, Landen en Zoutleeuw. De erfgoedwaarden en selectiecriteria voor de inventarisatie van kasseiwegen werden verfijnd en op basis hiervan werd een aantal kasseiwegen opgenomen in de inventaris. Deze selectie vormt de basis ter voorbereiding van een thematische bescherming van een pakket kasseiwegen in Vlaams-Brabant.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 11-02-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Bevekomsestraat zonder nummer (Boutersem)
De Bevekomsestraat vertrekt in het centrum van Honsem om vervolgens tussen uitgestrekte akkers te lopen richting de grens met Waals-Brabant. Voorbij de hoeves wordt de weg een kasseiweg in Tiense kwartsiet die recent werd heraangelegd tussen parallelle betonboorden. Ter hoogte van het kruispunt met de deels gekasseide Overhemstraat snijdt de weg zich dieper in op het plateau en krijgt het karakter van een holle weg. De weg werd vermoedelijk gekasseid in de eerste helft van de 20ste eeuw waarbij er voorrang gegeven werd aan het kruispunt met de Overhemstraat dat erosiegevoelig was omwille van de holle weg.


Passtraat zonder nummer (Zoutleeuw)
In de dorpskern van Dormaal liggen enkele hoogstamboomgaarden, restanten van de vroegere commerciƫle fruitteelt in en rond Haspengouw. De boomgaarden zijn (deels) omheind met een traditionele veekering van meidoornhaag (Crataegus monogyna).


Neervelpsestraat 46-48, 48A, 46A-C (Bierbeek)
Gesloten hoeve door verschillende inscripties gedateerd in de tweede helft van de 18de eeuw en toegankelijk vanop de Neervelpstraat via een lange gekasseide oprit in Tiense kwartsiet.