Gebeurtenis

Inventarisatie kasseiwegen Vlaams-Brabant

beschermingen, thematische inventarisatie
ID
1288
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1288

Beschrijving

Naar aanleiding van een aantal ad hoc beschermingsaanvragen voor kasseiwegen in Vlaams-Brabant in 2018 en 2019 was er nood aan een ruimer kader voor het waarderen van kasseiwegen als erfgoedelement. Er werd een inventarisatieproject opgestart om een beter zicht te krijgen op de zeldzaamheid van nog intacte kasseiwegen in Vlaams-Brabant. Veel van deze kasseiwegen worden bedreigd door infrastructuurwerken in functie van een betere toegankelijkheid, rioleringswerken etc. Vaak worden het oorspronkelijk wegprofiel gewijzigd, de boordstenen verwijderd of de kasseiweg vervangen door een asfaltlaag. Bijzondere aandacht ging uit naar kasseiwegen aangelegd in streekeigen materiaal zoals Tiense kwartsiet en/of Gobertange.

In een eerste fase ligt de focus op de gemeenten Hoegaarden, Boutersem, Linter, Geetbets, Tienen, Landen en Zoutleeuw. De erfgoedwaarden en selectiecriteria voor de inventarisatie van kasseiwegen werden verfijnd en op basis hiervan werden 65 kasseiwegen opgenomen in de inventaris. Deze selectie vormt de basis ter voorbereiding van een thematische bescherming van een pakket kasseiwegen in Vlaams-Brabant in 2023-2024.

Gezien het technische karakter van kasseiwegen en het belang van een sterke samenhang tussen de verschillende elementen, is een hoge technische waarde de eerste voorwaarde voor selectie voor bescherming. Kasseiwegen waarvan niet alle bepalende onderdelen aanwezig zijn, namen we niet op in de selectie. Ook heraangelegde kasseiwegen met betonboorden of nieuwe kasseien komen niet in aanmerking voor bescherming. Op basis van deze eerste evaluatie scoorden 34 kasseiwegen hoog op technische waarde.

Van dit pakket van 34 kasseiwegen werden de historische, esthetische, ruimtelijk-structurerende en volkskundige waarde afgewogen aan de hand van de verschillende selectiecriteria. De keuze ging uit naar kasseiwegen die hoog scoorden op meerdere erfgoedwaarden. Kasseiwegen met minder hoge erfgoedwaarde maar wél binnen een zeldzame context werden eveneens geëvalueerd. Kasseiwegen die al deel uitmaken van een beschermd monument of dorpsgezicht werden niet weerhouden.

Het resultaat van deze evaluatie is een pakket van 14 kasseiwegen die in aanmerking komen voor een bescherming als monument.

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Molenhoek (Boutersem)
Waar twee wegen van de Molenhoek samenkomen ligt een voormalige molenaarswoning uit 1782. Op het driehoekig grasplein net voor de woning staat een indrukwekkende opgaande linde. De boom heeft een stamomtrek van 286 cm en een evenwichtige en mooi ontwikkelde kruin. Tegen de stam is een kleine Mariakapel bevestigd.


Molenstraat (Hoegaarden)
Op het kruispunt van de Molenstraat met een gekasseide holle zijweg staat tegenover de kasseiweg een indrukwekkende opgaande linde. Vanuit de opslag aan de stamvoet vertrekken twee dikke zijtakken van 135 en 138cm omtrek. De stam zelf heeft boven de sterk uitgegroeide opslag een omtrek van 465cm. Tegen de stam werd een kleine Mariakapel bevestigd ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.


Engelbeekstraat zonder nummer (Tienen)
Bij de splitsing van de Begijnenstraat met de Engelbeekstraat staat op een eilandje midden in de weg een kleine kapel. De kapel is toegankelijk via een betegeld paadje en wordt geflankeerd door twee opgaande lindes. De bomen bieden schaduw voor de bezoekers van de kapel waar bij de jaarlijkse Sint-Jorisprocessie voor het eerst de zegen wordt gegeven.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Pitsaerlaan (Landen)
De kasseiweg in het verlengde van de Pitsaerlaan is voorlopig beschermd als monument.


Walestraat (Hoegaarden)
De Kasseiweg Walestraat is voorlopig beschermd als monument.


Nerm (Hoegaarden)
De kasseiweg Nerm (Buurtweg nr. 18) is voorlopig beschermd als monument.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Inventarisatie kasseiwegen Vlaams-Brabant [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1288 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.