Gebeurtenis

Inventarisatie Kolmontbos

geografische inventarisatie
ID
1291
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1291

Beschrijving

In functie van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de burcht van Kolmont en Kolmontbos werd een waarderingsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een desktoponderzoek (literatuur, archiefbronnen en historische kaarten), een inventarisatie van landschapselementen en meerdere terreinbezoeken in 2019 en 2020. Op basis van dit onderzoek werd een afbakening voorgesteld en een selectie van erfgoedelementen opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed. 

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Overrepen (Tongeren)
De ruïne van de burcht van Kolmont is toegankelijk van op de Burchtstraat via een rechte toegangsweg die leidt naar een onderbreking in de burchtwal. Rechts hiervan staat op een kleine heuvel een imposante zomereik.


Overrepen (Tongeren)
Kolmontbos wordt in het zuidwesten begrensd door verschillende soorten lijnaanplantingen. Het betreft een rij knothaagbeuken met verspreid een aantal meidoornstammen die wijzen op een tweede grensmarkering. In het zuidoosten staat een rij van vijf opgaande zomereiken. Al deze elementen markeren de historische bosgrens.


Heideweg 2 (Tongeren)
Tegen de westelijke zijgevel van het woonhuis bij een hoeve werd een perelaar geplant waarvan de takken horizontaal in negen etages geleid werden. Ook tegen de zuidgevel staan nog twee leiperen met restanten van gesteltakken die horizontaal tussen de deur en de ramen werden geleid.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Inventarisatie Kolmontbos [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1291 (Geraadpleegd op )