Gebeurtenis

Inventarisatie Kolmontbos

geografische inventarisatie
ID
1291
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1291

Beschrijving

In functie van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de burcht van Kolmont en Kolmontbos werd een waarderingsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een desktoponderzoek (literatuur, archiefbronnen en historische kaarten), een inventarisatie van landschapselementen en meerdere terreinbezoeken in 2019 en 2020. Op basis van dit onderzoek werd een afbakening voorgesteld en een selectie van erfgoedelementen opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed. 

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Neerrepen (Tongeren)
Op de grens van het Kolmontbos met het aanpalend weiland staat vlakbij de beek een driestammige plataan. De omtrek gemeten op 50cm hoogte bedraagt 503cm en de afzonderlijke stammen meten 250, 219 en 125cm. De plataan markeert de hoek van twee kadastrale percelen zoals reeds zichtbaar op het primitief kadasterplan opgesteld in de periode 1840-1843.


Heideweg 2 (Tongeren)
Tegen de westelijke zijgevel van het woonhuis bij een hoeve werd een perelaar geplant waarvan de takken horizontaal in negen etages geleid werden. Ook tegen de zuidgevel staan nog twee leiperen met restanten van gesteltakken die horizontaal tussen de deur en de ramen werden geleid.


Neerrepen (Tongeren)
In Kolmontbos staat in het oosten aan de bosrand een rij van 15 haagbeuken op een talud. Het gaat om voormalige knotbomen die zijn uitgegroeid na het staken van het knotbeheer. De kaphaag markeert de historische grens van een kadastraal perceel en geeft de historische bosgrens aan die is vervaagd. 


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Inventarisatie Kolmontbos [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1291 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.