Gebeurtenis

Inventarisatie Kolmontbos

geografische inventarisatie
ID: 1291   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1291

Beschrijving

In functie van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de burcht van Kolmont en Kolmontbos werd een waarderingsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een desktoponderzoek (literatuur, archiefbronnen en historische kaarten), een inventarisatie van landschapselementen en meerdere terreinbezoeken in 2019 en 2020. Op basis van dit onderzoek werd een afbakening voorgesteld en een selectie van erfgoedelementen opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed. 

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 04-11-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Overrepen (Tongeren)
In Kolmontbos markeert een solitaire fijnspar die op een heuveltje werd geplant, de splitsing van de holle weg met een wegtracé dat naar de burchtruïne leidt. De aanplant van de fijnspar kadert vermoedelijk in de landschappelijke parkaanleg rondom het Kasteel van Kolmont in de 19de eeuw waarbij Kolmontbos en de ruïne werden geïntegreerd. De fijnspar werd als solitaire boom bij de splitsing van twee wegen geplant om dit punt te markeren. 


Overrepen (Tongeren)
In Kolmontbos slingert een holle weg van het zuidoosten naar het noordwesten. De weg is diep ingesneden in de helling van de Oude Berg. Langs de holle weg staan verspreid een aantal knothaagbeuken en monumentale beuken met inkervingen. Bij een solitaire fijnspar splitst de holle weg in een noordelijk en zuidelijk tracé.