Gebeurtenis

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Aannemersstraat, Bouwmeestersstraat, Klinkkouterstraat, Scheldestraat en Wolterslaan Gent

inventarisatie
ID: 1293   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1293

Beschrijving

Vanaf 2018 voorziet de stad Gent elk jaar een budget voor de herinventarisatie van bouwkundig erfgoed in de stad. Elk project wordt uitgevoerd in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed. De uitvoering van het onderzoek en de verwerking in inventarisfiches wordt uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Bij elk project wil de stad focussen op architectuur uit de periode 1900-1945.

In 2019-2020 wordt de herinventarisatie van een reeks straten in Sint-Amandsberg opgestart: de Aannemersstraat, de Bouwmeestersstraat, de Klinkkouterstraat, de Scheldestraat en de Wolterslaan. Het bouwkundig erfgoed in deze straten bestaat voornamelijk uit vrij bescheiden burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, gekenmerkt door lijstgevels met neoclassicistische, witgepleisterde parementen of met een meer kleurrijke bakstenen uitvoering.

Het veldwerk en de selectie werden uitgevoerd door een team erfgoedonderzoekers van de dienst monumentenzorg van de Stad Gent en het agentschap Onroerend Erfgoed. Op basis van dit veldwerk werden een 120-tal panden geselecteerd voor opname in de inventaris. Het onderzoek werd toegewezen aan Carlo De Caluwe en Karolien Janssens van onderzoeksbureau Archivalia. In 2019 werken zij aan het onderzoek; de publicatie van het materiaal is voorzien in 2020.

 

Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2019