Gebeurtenis

Inventarisatie houtige beplantingen met erfgoedwaarde

inventarisatie
ID
1295
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1295

Beschrijving

Houtige beplantingen met erfgoedwaarde zijn beplantingen die kenmerkend zijn voor het werk van de mens of van de natuur of van beiden samen. Het zijn vaak oude bomen en struiken die iets vertellen over de geschiedenis van een bepaalde plaats of hun functie in het landschap. Het zijn illustraties van oude gebruiken, historisch landgebruik of bepaalde technieken. Ze vertellen hoe onze voorouders eeuwenlang omgingen met bomen en struiken. Hoe ze deze nuttig aanwendden, welke rol deze speelden in bijgeloof en rituelen, hoe ze voor het esthetische genot werden aangeplant, … De inventaris toont een mooie staalkaart van bijvoorbeeld welkomstbomen, dorpslinden, gevlochten veekeringshagen, kapelbomen, vredesbomen en kasteeldreven.

Sinds 2006 worden meldingen van erfgoedbomen en –struiken onderzocht en opgenomen in de inventaris indien ze erfgoedwaarde hebben. Vaak heeft een houtige beplanting niet één bepaalde erfgoedwaarde maar gaat het om een combinatie van verschillende waarden die elkaar aanvullen.

Om de methodologie op punt te zetten is per provincie één gemeente volledig geïnventariseerd. Op die manier zijn Zwalm, Herne, Heuvelland, Voeren en Bornem, met uitzondering van de beplantingen in tuinen en parken, gebiedsdekkend geïnventariseerd. Voor alle overige gemeenten worden alleen ad-hoc zaken geïnventariseerd.

Sinds oktober 2014 ontsluiten we deze inventarisgegevens stelselmatig online. We blijven de erfgoedobjecten aanvullen en actualiseren op basis van recente projecten, thematisch-typologische inventarisatie en voortschrijdend onderzoek.

 

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2019