Gebeurtenis

Vaststelling GGA 12

vaststellingen, afbakenen GGA
ID
1298
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1298

Beschrijving

Het agentschap Onroerend bakent gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA) af op een kaart, en stelt deze vast. Voor de twaalfde versie van de GGA stelde het agentschap 351 nieuwe gebieden vast en schrapte ze 3 gebieden. Hiermee komt het totaal op 5742 gebieden, goed voor een totale oppervlakte van 302,78 km².

Context en doelstelling

Het agentschap bakent sinds 2017 via een versnelde vaststellingsprocedure de GGA af. Op die manier kunnen gebieden die beantwoorden aan de criteria voor opname op korte termijn op de kaart opgenomen worden. Dit geeft bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars met plannen voor percelen binnen een dergelijk gebied de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van een archeologisch vooronderzoek, zonder vertraging en bijkomende kosten.

Methodologie

Het agentschap Onroerend Erfgoed bakent de GGA af op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten, zoals:

  • archeologisch onderzoek;
  • documenten die deel uitmaken van eerdere vergunningsprocedures;
  • waarnemingen van verstoorde gronden op basis van een bepaalde activiteit (ontginning, sanering, ...) en/of cartografische bron.

Voor de twaalfde versie van de GGA werden gebieden opgenomen op basis van:

  • rapporten opgeleverd in het kader van de vroegere regelgeving (Archeologiedecreet): 13 gebieden;
  • archeologienota's, nota's en eindverslagen uit 2018 en 2019 die het gevolg zijn van het preventieve archeologieproces zoals bepaald in de huidige regelgeving (Onroerenderfgoeddecreet): 335 gebieden;
  • ad hoc gegevens aangereikt door lokale overheden: 3 gebieden.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Gent (Oost-Vlaanderen)
Deze vaststelling betreft een gebied dat met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.


Gent (Oost-Vlaanderen)
Deze vaststelling betreft een gebied dat met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.


Gent (Oost-Vlaanderen)
Deze vaststelling betreft een gebied dat met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vaststelling GGA 12 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1298 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.